Előszó

Annak vágya, hogy a keresztény munkások kezébe helyezhessünk egy olyan útmutatót, amely a buzgó és odaszentelt misszionáriusi igyekezet szükségességével, fontosságával, módszereivel és jutalmával foglalkozik, az ihletett irodalom átfogó vizsgálatára adott késztetést az egyháznak. E kutatás eredményeképpen összeválogattuk és megfelelő formába rendeztük a jelen kötetben szereplő idézeteket. Az így létrejött gyűjteményt talán helyénvaló is lenne a Keresztény Szolgálat Enciklopédiájának nevezni. {ChS 3.1}   

Semmiképpen nem állítjuk, hogy e lapok kimerítő válogatást nyújtanak abból, amit a Prófétaság Lelke a keresztény szolgálat hatalmas témakörében elmond. Mindössze megmutatják a kutatnivalók ama gazdag és bőséges tárházához vezető utat, hogy a keresztény munkás mélyebbre hatolhasson az igazságért a lélekmentés tudománya kérdéskörében. {ChS 3.2}   

A legkülönbözőbb forrásokból összegyűjtve lelkiismeretesen ügyeltünk arra, hogy megőrizzük az író által megszólaltatott gondolat eredeti kereteit. Reméljük, hogy a válogatás felbecsülhetetlen értéknek bizonyul majd a gyülekezeti munka különböző ágaiban tevékenykedő lelkészeknek és vezetőknek, és értékelni fogják mindazon férfiak és nők, akik szívét megérintette a nagy Misszionárius lelke, s akik „megértették az idők szavát a tekintetben, hogy milyen munka vár ma Izraelre”. {ChS 3.3}   

Ezúton is hálás köszönetünket fejezzük ki a Generálkonferencia Misszionárius Osztálya titkársági munkatársainak, úgy egyetemes, mint helyi szinten, azon sok keresztény munkással egyben, akik értékes segítséget nyújtottak a különböző könyvek elolvasásával és megjelölésével, hogy létrejöhessen e gyűjteményes munka, s akik javaslatai és szíves jóváhagyása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a feladatnak a lehető legalaposabban és a leghiánytalanabbul tehessünk eleget. {ChS 3.4}   

A Generálkonferencia Misszionárius Osztálya {ChS 3}