× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Tizedik fejezet – Kitalált és világi történetek olvasásának veszélyei

Minden keresztényt, legyen fiatal vagy idősebb, kísértések fognak támadni. Akkor vagyunk csak biztonságban, ha gondosan tanulmányozzuk kötelességeinket, utána pedig mi magunk végezzük azokat el, bármi is legyen az ára. Üdvösségünk biztosítása érdekében Isten mindent megtett, nekünk pedig nem csupán hajlandóknak, hanem sóvárgónak kell lennünk, hogy megtudjuk akaratát és mindent a dicsőségére cselekedjünk. Ez a keresztény életének munkája. Nem akarja látni, milyen messze mehet a közöny és hitetlenség útján úgy, hogy még Isten gyermekének hívathasson, hanem tanulmányozza, hogy mennyire áll közel élete Krisztus életéhez és jelleme az övéhez. {FE 92.1}   

Fiatal barátaim! A Biblia ismerete segít nektek ellenállni a kísértéseknek. Ha szokásod volt elbeszéléseket olvasni, akkor vedd fontolóra, helyes-e időt tölteni az ilyen könyvekkel, amelyek pusztán az idődet veszik el és szórakoztatnak, azonban nem adnak sem lelki, sem erkölcsi erőt? Ha olvasod ezeket és úgy találod, hogy beteges vágyakozást keltenek izgalmas novellák olvasása után, ha arra visznek, hogy ne szeresd a Bibliát, azt félre dobd, ha azzal járnak, hogy sötétségbe és bűnökbe való visszaesésekbe vigyenek – ha ilyen befolyást váltanak ki belőled, akkor ott hagyd abba, ahol éppen vagy. Ne folytasd addig az ilyen olvasást, amíg képzeletedet fel nem gyújtja és képtelen leszel a Biblia olvasására és a valós élet gyakorlati kötelességeire. {FE 92.2}   

Az olcsó regényirodalom nem használ semmit. Valódi ismereteket nem közvetít. Nemes és jó célokat nem ihlet. A szívben nem kelt buzgó vágyat a tisztaság után. Igaz élet iránti lelki éhségre nem ösztönöz. Ezzel ellentétben, elveszi az időt, amelyet az élet gyakorlati kötelességeinek teljesítésére és Isten szolgálatára kellene szánni – az időt, amelyet imára kellene fordítani, a betegek látogatására, a bajban lévőkkel való törődésre és a hasznos életre való önművelésre. Amikor elkezdesz egy novellát olvasni, milyen gyakran jön izgalomba annyira a képzeleted, hogy az bűnös dolog megtételére vinne. Engedetlen leszel szüleid iránt és az egyszerű kötelességek elhanyagolásával a családi körbe rendetlenséget viszel. Ennél is rosszabb, hogy elfeledkezel az imáról, a Bibliát közönyösen olvasod, vagy teljesen el is felejted. {FE 92.3}   

A könyveknek van egy másik kerülendő csoportja is. Olyan pogány írók művei, mint például *Paine vagy **Ingersoll. Ezeket néha olyan csipkelődéssel erőltetik rád, hogy gyáva vagy és félsz beleolvasni. Őszintén mondd meg a téged kísértő ellenségeknek, merthogy azok, bármennyire is barátnak vallják magukat, hogy Istennek akarsz engedni és az ő szava vezetését fogadd el. Mondd el nekik, hogy félsz e könyveket olvasni és Isten szavába vetett hited mindenestől fogva túlságosan gyenge, de növelni akarod és nem elveszíteni és nem akarsz ilyen szoros kapcsolatba kerülni a hazugságok atyjával. {FE 93.1}   

Figyelmeztetlek, hogy állj szilárdan és inkább soha semmi rossz dolgot ne tégy, még ha gyávának is hívnak. Ne engedj se csipkelődésnek, se fenyegetésnek, semmiféle gúnyos megjegyzéseknek, hogy akár a legkisebb mértékben is lelkiismereted elleni bűnbe vigyenek és így ajtót nyiss Sátánnak, ami által besétálhat és uralkodna gondolataidon. {FE 93.2}   

Ne tűrjétek meg magatoknak, hogy kétes könyvbe akár belenézzetek. A Sátán ihlette irodalom pokoli vonzerővel bír. Olyan tüzérségi ereje van, amely az egyszerű vallásos hit barikádjait lerombolja. Soha ne érezd úgy, hogy elég erős vagy pogány könyvek olvasására, mivel olyan méreg van bennük, mint az áspiskígyóé. Jót nem tehetnek és bizonyosan kárt tesznek benned. Olvasásuk közben a pokol ártalmas légkörét szívja be az ember. Lelkedre olyan hatással lesz, mint egy romlott forrás, megfertőzi azt, a kétely útvesztőjében tart, földiessé és érzékivé tesz. Az ilyen könyveket Sátán eszközeiként használt emberek írják és ezekkel az eszközökkel megzavarják a gondolkozást, elvonják őket Isten iránti ragaszkodástól és megfosztanak a művei iránti tisztelettől és hálától. {FE 93.3}   

Gondolkozásunkat nevelni, szívünk vágyait uralni és Isten akarata iránti engedelmességre kell hajtani. {FE 94.1}   

A Sátán által elénk adott hitvány szennyirodalom lelki kiskorúságban tartó és torzító olvasása helyett lelkünknek egészséges ételre van szüksége, amely erőt és életet ad. {FE 94.2}   

Fiatal keresztények! A kezetekben van mindaz, amit jó megtanulnotok. Legyetek lelkes Biblia-olvasók. Kutassátok e könyvet és hasonlítsatok össze igét igével. Ha Mestereteknek jó és kedves szolgálatot akartok tenni, akkor tudnotok kell, mit kíván tőletek. Szava biztos útmutató. Ha gondosan tanulmányozzátok, akkor nem vagytok olyan veszélyben, amely azzal fenyeget, hogy az ifjúságot körülvevő kísértések hatalma alá kerültök és az reátok zúdul. -- The Youth’s Instructor, 1884 szeptember 10 {FE 94.3}   

{FE 94}