× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Hatvannegyedik fejezet – Intézményeink köré telepítsük létesítményeinket?

Különleges világosságot kaptam azzal kapcsolatban, hogy költöztessük el kiadóinkat, szanatóriumainkat és iskoláinkat a nagyvárosokból munkájuknak kedvezőbb helyekre, ahol a velük kapcsolatban álló emberek nem lesznek a nagyvárosi élet összes kísértésének kitéve. Különösen iskoláink legyenek távol a nagyvárosoktól. Nem szolgálja intézményeink munkásainak lelki javát, ha a nagyvárosokban vannak, ahol az ellenség mindenfelé bőséggel megkísérti őket. {FE 492.1}   

Világos és egyértelmű volt a kiadói munka Battle Creek-ből, valahová, Washington D.C. közelébe történő átköltöztetésére adott utasítás és erősen remélem, hogy ezt a munkát meg lehet gyorsítani. {FE 492.2}   

Utasítást kaptam azzal kapcsolatban is, hogy a Pacific Press nyomda költözzön el Oakland-ből. Az évek múlásával a város megnőtt és most már szükségessé vált a nyomdát valamilyen csendesebb helyre vinni, ahol földterületet lehet biztosítani az alkalmazottak részére. Akik kiadóhivatalainkkal vannak kapcsolatban, ne kényszerüljenek a zsúfolt nagyvárosi életre. Legyen lehetőségük otthonokra olyan helyeken, ahol nem kérnek magas lakbéreket. {FE 492.3}   

Kiadóink tanoncai jobb atyai gondoskodást kapjanak, mint eddig kaptak. Kapjanak a nyomdász szakma különféle területein alapos képzést és kapjanak meg minden lehetőséget Bibliaismeret szerzésére is, mivel közel az idő, amikor a hívők sok országba szét fognak szóródni. Kiadóink munkásait meg kell tanítani mit jelent az Úr és Üdvözítő Jézus Krisztus őszinte követőinek lenni. A múltban sok lélek maradt védelem nélkül. Nem tanították meg őket, miben áll az istenfélelem tudománya. A felelősséget hordozók közül nem mindenki élt keresztény életet. {FE 492.4}   

Odaszánt lelkületű munkásokra van szükség

Hallottam annak szavait, Aki érti a múltat, a jelent és a jövőt. Nagyon ünnepélyes módon mutatták be, milyen legyen azoknak jelleme, akiket intézményeink munkatársaivá fogadunk fel. Ezen intézményeknek olyan emberekre van szükségük, akik mértékletesek, a kifejezés legteljesebb értelmében. Mentsen Isten attól, hogy olyan embereket hozzunk a Washington D. C.-ben és a kaliforniai Mountain View-ban lévő intézményeinkbe, akik nem tudnak önmagukon uralkodni és akik elhanyagolják a jellemépítést valamilyen más tervek érdekében. {FE 493.1}   

Intézményeink munkásainak a Krisztustól kapott tanítást kell megszívlelniük. Amikor igazság lakozik a felelős beosztásban lévők szívében, amikor Isten Igéjének világosságában járnak, akkor a fiatalabb munkások jobban meg akarják érteni az Isten népe gyülekezetében hallott üzeneteket. Teljesebb magyarázatot kívánnak és külön időszakokat fognak szánni Isten-keresésre és Igéjének tanulmányozására. Valamilyen csendes helységben vagy nyugalmas, vidéki helyen történt, hogy Krisztus elmagyarázta a példázatait, amit korábban a nagy tömeg előtt mondott. Ezt a munkát kell az ifjúságért végezni kiadóinkban. {FE 493.2}   

Hajlam kolóniák létesítésére

Akik szükségszerűen intézményeink közelében laknak, legyenek óvatosak, mennyire magasztalják fel a helyet. Mindenhol találni olyan embereket, akik nyugtalanok és elégedetlenek, és akik vágynak olyan hely után, ahol vélekedésük szerint jobb volna nekik, mint jelenlegi környezetük. Úgy gondolják, ha kapnának munkát valamelyik intézményünkben, akkor jobb esélyük volna megkeresni a megélhetésüket. {FE 493.3}   

Akik hajlamosak intézményeink közelébe költözni, értsék meg, hogy szakmunkásokra van szükségünk és nehéz terhek vannak azokon, akik megfelelő módon viszonyulnak a munkához. Az intézményeinkkel kapcsolatban állóknak termelőknek valamint fogyasztóknak is kell lenniük. Akik el akarnak költözni lakóhelyükről és egyik intézményünk közelébe akarnak letelepedni, ezt mondanám: Gondoljátok, hogy egy intézmény közelébe költözéssel gond vagy kemény munka nélkül megoldjátok a megélhetéseteket? Kértetek tanácsot az Úrtól ebben az ügyben? Van bizonyíték, hogy lakóhely változtatási vágyatok önző indítéktól mentes és Isten dicsőségét szolgálná? {FE 494.1}   

Az intézményeinkhez kötődő emberektől kapott levelek és a már megtett költözések alapján azt láthatjuk, hogy sokan akarnak ilyen helyekre költözni. Terheli a lelkemet ez a dolog, mivel útbaigazítást kaptam az Úrtól, hogy milyen hatással lesz ez azon egyénekre és népünkért végzendő munkánkra, akik önző indítékokból kívánnak intézményeink közelébe jutni. {FE 494.2}   

Éveken át ismételtem a figyelmeztetéseket. Bizonyságot tettem népünknek: Isten nem akarja, hogy családok a kisebb gyülekezeteket elhagyják és saját kényelmük, könnyebbségük vagy világi haszon miatt olyan helyekre gyűljenek, ahol kiadóink, szanatóriumaink és iskoláink létesültek. {FE 494.3}   

Ausztráliában elmentünk az erdőbe és iskolánk részére megvettünk egy jókora földterületet. Terveket készítettünk, hogy testvéreinknek az iskolai kollégium és a gyülekezeti ház közelében építési telkeket adunk el. Azonban utasítást kaptam, az ellen tiltakozni, hogy engedjünk családokat a kollégiumok közelébe letelepedni. A kapott tanács az volt, hogy sokkal jobb lesz a családoknak nem az iskola közelében élni és nem túl közel lakni egymáshoz. {FE 494.4}   

Akik szeretnének kiadónk vagy szanatóriumunk és iskolánk közelébe letelepedni a Takoma Park-ban, e lépés megtétele előtt vegyék fontolóra a tanácsokat. {FE 494.5}   

Akik a Mountain View felé tekintgetnek, mint amely kedvező lakóhely, mivel a Pacific Press nyomda fog odatelepülni, ezt mondanám: Keressetek a világban olyan helyeket, ahol a gondjaitokra bízott igazságra szükség van. Ne feledjétek, hogy Isten minden embernek kiadta a maga munkáját. Válasszatok olyan helyet, ahol világosságotok felragyoghat az erkölcsi sötétségben. {FE 494.6}   

Mindig ez a helyzet, hogy amikor egy intézmény létesül valahol, akkor sok család kíván a közelében letelepedni. Ez a helyzet Battle Creek-el és Oakland-al is, és bizonyos mértékig csaknem minden hellyel, ahol iskolánk vagy szanatóriumunk van. {FE 495.1}   

Vannak nyugtalan emberek, akik ha új helyre költöznének, akkor is elégedetlenek volnának, mivel hűtlenség lelkülete van a szívükben és a helyváltoztatás nem jár szívbeli változással. Krisztus Lelke nem tisztította meg és nem tette jobbá jellemüket. Meg kell tanulniuk mit jelent a megelégedés. Nem vizsgálják az ok-okozati összefüggéseket. Nem próbálják megérteni mit ír a Biblia a jellem próbájáról, amely a valódi sikerhez elengedhetetlen. {FE 495.2}   

Sokan vannak, akik szeretnének munkahelyet változtatni. Előnyökre akarnak szert tenni, amelyek, feltevésük szerint más helyen megvannak. Tegyék fel magunknak a kérdést: milyen előnyt jelentene nekik a váltás, ha nem tanulták meg a kedvességet, a türelmességet és segítőkészséget ott, ahol vannak. Vizsgálják meg magukat Isten igéje fényében és keressék majd pedig fogjanak hozzá azokhoz a területekhez, ahol megjobbulásra szorulnak. {FE 495.3}   

Akik arra gondolnak, hogy Mountain View-ban telepednek le, ne feledjék, hogy ez nem bölcs döntés, kivéve akkor, ha azért hívják őket oda, hogy a meghívói munkába kapcsolódjanak be. Nagy a világ és hatalmasok a szükségletei. Keljetek útra és hozzatok létre új központokat ott, ahol szükség van a világosságra. Ne zsúfolódjatok össze egy helyre, amivel ugyanazt a hibát követitek el, mint ami Battle Creek-ben történt. Sok száz helyen van szükség arra a világosságra, amit Isten adott nektek. {FE 495.4}   

Bárhol is éltek, bármilyen körülmények között is vagytok, feltétlenül vigyétek bele Isten Igéje világosságának tanításait otthonaitokba és napi életetekbe. Úgy keressétek Istent, mint aki világosságotok, erőtök, a mennybe vezető utatok. Jusson eszetekbe, hogy Isten minden emberre bízott talentumokat, amelyekkel Neki kell szolgálnunk. Tanuljátok meg Jézus lábánál a szerénység és az alázatosság leckéit, majd pedig munkálkodjatok az Üdvözítő lelkületével a körülöttetek lévő emberekért. A parancsolatok iránti készséges engedelmesség által tegyétek otthonotok olyan hellyé, amelyre Isten szívesen tekint és veletek lakozik. „Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent: Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét.” (Ésa 57:15) {FE 495.5}   

Egyen-egyenként, mindnyájunknak van reánk bízott munkánk. Istennek kell odaszentelnünk magunkat, testünket, lelkünket, szellemünket. Minden gyermekére rábízott valamit, amit megtehet az Ő tisztességére és dicsőségére. Legyetek bárhol, áldássá lehettek. {FE 496.1}   

Ha úgy tűnik, hogy kicsi az esély megélhetéshez jutni ott, ahol vagytok, akkor használjatok ki minden lehetőséget. Készítsetek bölcs terveket. A legkisebb képességet is használjátok ki, amit Istentől kaptatok. Tegyétek meg a kötelességeteket azzal, hogy egyre nagyobb értelemre juttok, egyre jobb az alkalmazkodó képességetek és naponta jobban képesek lesztek az Isten által adott szellemi és testi képességeiteket használni. Isten azt akarja, hogy sikeresek legyetek. Akarata az, hogy áldássá legyetek otthonotokban és abban a környezetben is, ahol éltek. {FE 496.2}   

Szülők, segítsetek gyermekeiteknek, hogy, segíteni tudjanak nektek és egymásnak. Legyetek szívélyesek és udvariasak szomszédjaitokkal. Világítsanak a jótetteitek az erkölcsi sötétségben. Ha igaz keresztények vagytok, akkor egyre jobban megértetik, mi Isten akarata és lépésről-lépésre előbbre haladtok Igéjének világosságában. {FE 496.3}   

Tanulmányozzátok Krisztus életét és törekedjetek követni az általa adott mintát. Kérdezzétek meg magatoktól, megtettétek-e teljes kötelességeteket a gyülekezettel szemben, a saját otthonotokban és a szomszédságotokkal? Hűségesen megtanítottátok-e gyermekeiteket a keresztény udvariasság leckéire? Nincs elég sok lehetőség a család irányításának javítására? Ne hanyagoljátok el gyermekeiteket. Tanuljátok meg magatokat fegyelmezni, hogy gyermekeitek és szomszédjaitok tisztelni tudjanak benneteket. Ha Krisztus nem lakozik a szívben, hogyan taníthattok másokat a türelem, és a kedvesség leckéire, amelynek minden keresztény életében nyilvánvalóvá kell válni. -- Review and Herald, 1904 június 2 {FE 496.4}   

{FE 497}