Előszó

A könyv, amit kezedben tartasz, az ébredésről és annak hatásáról szól. Miért született meg ez a kötet? Sokakban él ma éhség valami mélyebb iránt, mint hogy az „egyházasdi”-t játsszák és úgy tegyenek, mintha keresztény életet élnének. Szeretnének valódi tapasztalatra szert tenni Krisztussal — egyéni és gyülekezeti életükben egyaránt. {TR 7.1}   

A következő oldalakon Ellen G. White megszólít minden vágyakozót és megmutatja, hogy milyen úton juthatnak el ezekre a mélyebb tapasztalatokra, egyben feltárja azokat a csapdákat is, amelyek az úton leselkednek rájuk. Megmutatja Istennek azokhoz intézett felhívását, akik Jézus Krisztus követőinek mondják magukat, hogy hagyják el a világ útjait és adják újra Neki át az életüket. Itt az ideje, hogy Isten gyülekezetében igazi ébredés és reformáció menjen végbe. A gyülekezetnek ugyanis el kell végeznie a munkát, figyelmeztetnie kell a világot annak elközelgő végére. {TR 7.2}   

Mindez egyes-egyedül a Szentlélek ereje által mehet végbe, Isten Lelkét pedig nem nyerhetik el azok, akik jóllehet népének vallják magukat, de nem ismerik tapasztalatból, miben áll a megtérés és a reformáció. Ellen G. White azt írta, hogy „Isten Lelke és ereje ki fog áradni az Ő gyermekeire” (Az igazi megújulás). Az azonban az Ő gyermekeinek a felelőssége, hogy igyekezzenek elnyerni ezt az ajándékot. Ellen G. White szerint „A Szentlélek kitöltését az egyházra majdan bekövetkező fontos eseménynek tekintjük, pedig az egyház kiváltsága, hogy már most is elnyerheti. Keressétek, imádkozzatok érte, higgyétek. Bíznunk kell a Szentlélekben, és a menny is arra vár, hogy reánk árassza.” (Evangelizálás, Advent Irod. Műhely, Bp 2007. 456.o.) {TR 7.3}   

Újjászületés, megigazulás, megtérés – ez a kezdet. De mit jelent a Krisztusban való növekedés? Mi az az életen át tartó tapasztalat, amit időnként megszentelődésnek nevezünk? A valóban újjászületett keresztények nem csupán beszélnek Krisztusról, hanem azt az életet élik, amely arról tanúskodik, hogy tényleg az Úr Jézus Krisztus követői. Az ébredés annyit tesz, mint újjászületni; a reformáció annyit tesz, mint az engedelmesség életét élni a Szentlélek ereje által – annak a Léleknek munkája nyomán, akinek „kiárasztására a menny is vár”, mint ajándékra. {TR 7.4}   

A Lélekkel teljes élet nem csupán a bűn felett megszerzett személyes győzelmet, hanem az eleven vágyat is eredményezi, hogy a keresztény életet és reménységet másokkal is megosszuk. Isten Szentlélekkel betöltekezett hívei hirdetni fogják a végső üzenetet, amely felkészít egy népet az Úr visszatérésére. Sátán megtesz mindent, ami erejéből telik, hogy feltartóztassa azt. Megpróbál meggyőzni bennünket arról, hogy létezik rövidebb út is az Istennel való közösséghez, amely egy erőteljes keresztény élethez vezet. A Lélek erejének hamisítványait is behozza majd: annyira megtévesztő hamisítványokat, hogy ha Isten népe nem ápol mély és eleven kapcsolatot Igéjében megalapozódva Vele, a megtévesztés áldozata lesz. Ez a könyv egyebek mellett abban is segítséget nyújt az olvasónak, hogy különbséget tudjon tenni az igaz és a hamis között. {TR 8.1}   

Ellen White igen kedvelt könyvét, a Krisztushoz vezető út címűt, több mint száz esztendeje tarthatjuk számon a bestsellerek között. Ifjak és idősek fogadták el a belőle szóló felhívást, hogy adják át az életüket Krisztusnak. Az igazi megújulás: a gyülekezet legnagyobb szükséglete,  kísérőkönyv gyanánt fog szolgálni sokaknak, további útmutatóul a valódi ébredés és megújulás útján. Ez a mű Az új élet (A New Life, mely eredetileg Ébredés és ami mögötte van [Revival and Beyond] címen került kiadásra) című könyvecskének a Szemelvények Ellen G. White írásaiból egyes, az ébredésről és a reformációról szóló fejezeteivel történt ötvözése. {TR 8.2}   

A bűn földi történetének e záró pillanataiban Isten Lelke bizonyosan készen áll arra, hogy megajándékozzon minket a másokért való és az önmagunkért végzett munkához szükséges erővel. Lehetséges, hogy te is egy leszel azok között, akiken keresztül Isten valami különleges munkát végez majd el? Segítsen ez a könyv titeket ahhoz, hogy megszerezzétek annak az ébredésnek és reformációnak tapasztalatát, amely felkészít benneteket a kései esőre és az Úr hamar bekövetkező visszatérésére. {TR 8.3}   

Ellen G. White hagyatékának kezelői {TR 8}