24. fejezet

Felszámolni a tékozlást — Tanítsátok meg gyermekeiteknek, hogy Isten jogot formál mindenre, ami birtokukban van, és hogy ezt a jogot soha semmi nem érvénytelenítheti. Mindenük, amijük van, csak rájuk lett bízva, hogy bizonyossá váljék, vajon engedelmesek lesznek-e. — A pénz szükséges kincs. Ne pazaroljuk olyanokra, akik nem szorulnak rá! Valakinek szüksége van önkéntes adományaidra... Ha vannak tékozló szokásaid, irtsd ki azokat életedből, amilyen hamar csak lehetséges! Ha ezt nem teszed meg, az örök életedet veszíted el miatta. A takarékosság, szorgalom és józanság szokásai már ezen a földön áldásnak bizonyulnak, s gazdag hozományt jelentenek számodra és gyermekeid számára is. {CG 134.1}   

Takarékosságra nevelni a gyermekeket — Világosság adatott az Úrtól arra nézve, hogy legyünk gondosak, s ne fecséreljük drága időnket és pénzünket meggondolatlanul. Sok minden van, ami vágyainkat kielégítené, de vigyáznunk s védekeznünk kell az ellen, hogy szükségtelen dolgokra költsük a pénzt. Ha városainkban elszántan előre akarjuk vinni Isten művét, nagyarányú anyagi befektetésre lesz szükség. Mindenkinek megvan a maga része, hogy tegyen valamit az Úr munkájában. A szülők oktassák gyermekeiket takarékosságra, hogy a nyáj fiatalabb tagjai is megtanulják megosztani a felelősséget Isten ügyének támogatásában. {CG 134.2}   

A szeretetet ne költekezéssel fejezzük ki! — Gyakoroljatok takarékosságot otthonotokban! Tegyétek félre bálványaitokat és mondjatok le önző örömeitekről! Kérlek benneteket, ne merüljetek bele otthonotok szépítgetésébe, mert ez Isten pénze, és egyszer számon kéri tőletek! Szülők, Krisztusért kérlek, ne használjátok az Úr pénzét gyermekeitek vágyainak kielégítésére! Ne tanítsátok őket a kérkedés és divat hajhászására azért, hogy tekintélyt szerezzenek a világban... {CG 134.3}   

Gyermekeitek nevelésében vigyázzatok, nehogy azt képzeljék, hogy az irántuk való szeretetet tékozlásuk, fitogtatási vágyuk, büszkeségük kielégítésével kell megmutatnotok. Nem annak van most az ideje, hogy azt találgassuk, mibe fektessük pénzünket. Találékonyságotokat terjesszétek ki arra, hogy észrevegyétek, hogyan tudnátok takarékoskodni! {CG 135.1}   

Krisztus tanításai a takarékosságról — Tanítás rejlik számunkra az ötezer ember megvendégelésében, amely különösen azokra az időkre szól, amikor nehéz körülmények közé kerülünk és szigorú takarékosság gyakorlására kényszerülünk. Miközben csodáját véghezvitte és az éhes tömeget táplálékhoz juttatta, Krisztus figyelme arra is kiterjedt, hogy a maradék ne vesszen kárba. {CG 135.2}   

Így szólt tanítványaihoz: „Szedjétek fel a megmaradt darabokat, hogy semmi ne vesszen el.” Bár a menny minden kincse az övé, s minden az Ő parancsnoksága alatt áll, nem szenvedhette, hogy akár csak egy morzsa is kárba vesszen. {CG 135.3}   

Ne dobjatok el semmi használhatót! — Ne dobjatok el semmi használhatót! Ez bölcsességet, előrelátást, és állandó gondosságot követel. Megmutatták nekem, hogy sok család azért szenved hiányt az alapvető életszükségletek terén, mert képtelenek a takarékosságra a kicsi dolgokban. {CG 135.4}   

Akik sohasem tanultak takarékosságot — Sok még az elvégzendő munka Isten művében, de sajnos az emberek, akik magas állásokat tölthetnének be és sokat tehetnének a Mesterért, nem ütik meg a mértéket, mert nem tanultak takarékosságot. Amikor munkába léptek, akkor sem szabták igényeiket a bevételükhöz, s így tékozló szokásaik bizonyították használhatatlanságukat. {CG 135.5}   

Hogyan tanítsunk a pénz helyes használatára? — Minden gyermek és fiatal tanulja meg, hogy ne csupán a képzeletbeli nehézségeket oldja meg, hanem vezessen pontos elszámolást saját bevételeiről és kiadásairól. Tanulják meg a pénz használatát a gyakorlatban is. Akár szüleik látják el őket, akár saját keresetük van, válasszák ki és vegyék meg maguk a ruháikat, könyveiket és egyéb szükségleteiket, s vezessenek elszámolást kiadásaikról - ez a lehető legjobb módja annak, hogy megismerjék a pénz értékét és használatát. {CG 136.1}   

A számlavezetés hasznossága — A gyerekek már egészen fiatal korban megtanulhatnak írni, olvasni, számolni és saját elszámolást vezetni, s ezekben az ismeretekben fejlődve, lépésről lépésre haladhatnak egyre előrébb. {CG 136.2}   

Tanítsátok meg a gyerekeket az elszámolás vezetésére, mert ez teszi alkalmassá őket a későbbiekben arra, hogy pontosak legyenek. A tékozló fiúból lesz a tékozló férfi. A hiú, önző, csak magával törődő lányból ugyanilyen tulajdonságokkal rendelkező asszony válik. Ne feledjük, hogy vannak körülöttünk más fiatalok is, akikért felelősek vagyunk, s ha gyermekeinket helyes szokásokra oktatjuk, általuk másokat is befolyásolhatunk. {CG 136.3}