18. fejezet

Rendszeretet és jó ízlés — A rendszeretet és jó ízlés kialakítása fontos része a gyermeknevelésnek… {CG 110.1}   

Mint gyermekeitek őrizői és tanítói, feltétlen kötelességetek, hogy otthonotokban minden apró dolgot rendben tartsatok. Tanítsátok meg gyermekeiteknek is ezt a felbecsülhetetlen értékű leckét. {CG 110.2}   

Elköteleztétek magatokat Istennek, ezért legyetek mindig példaképek az otthonban... Ne feledjétek, hogy a mennyben nincs semmi rendetlenség, és otthonotoknak földi mennyországnak kell lennie... Gondoljatok mindig arra, hogy a hétköznapi, apró dolgokban tanúsított hűséges cselekedetekkel - akár otthon, akár máshol - együtt munkálkodtok Istennel a keresztény jellem tökéletesítésén. {CG 110.3}   

Tartsátok észben, hogy gyermekeitek üdvösségéért munkálkodtok! Ha szokásaitok helyesek, ha rend, ápoltság, erkölcsi tisztaság és becsületesség nyilvánul meg jellemetekben, ha megszentelődik testetek, lelketek és elmétek, akkor megfeleltek a Megváltó szavainak: „Ti vagytok a világ világossága.” (Mt. 5:14) {CG 110.4}   

Szorgalomra szoktatni — Gyakorolják minden családban a tisztaság, rendszeretet és alaposság szokását! Nekünk, akik valljuk, hogy hiszünk az Igazságban, meg kell mutatnunk a világnak, hogy az igazság elvei és a becsületesség nem teszik az embert közönségessé, durvává, ápolatlanná és rendetlenné... {CG 110.5}   

Isten szeretete a családban a gyermekeink iránti szeretetben fejeződik ki. A valódi szeretet nem hagyja őket hanyagságba és ápolatlanságba süllyedni, bár ez lenne a könnyebb. Ha szüleik egyszerű példamutatás által szerető, ám hajlíthatatlan szilárdsággal a szorgalom szokására és tisztaságra nevelik őket, ők is ugyanerre a rendre nevelik majd gyermekeiket. {CG 111.1}   

Tanítsátok a gyermekeket ruházatuk gondozására! — Kezdjétek korán arra oktatni kicsinyeiteket, hogy ruháikat rendben tartsák! Legyen minden holmijuknak helye, és rakjanak is mindent rendesen a helyére. Ha nem tudtok fiókos szekrényt olcsón beszerezni, vegyetek egy ládát, tegyetek bele polcokat és vonjátok be világos, kedves mintájú terítővel. Bár sok időbe kerül naponta a rendre oktatni a gyerekeket, de később tapasztaljuk majd az eredményt, s ez sok időt és gondot takarít meg nekünk. {CG 111.2}   

Tartsák tisztán saját szobájukat! — Ha a gyermekeknek van saját szobájuk, és megtanulták, hogy tisztán és rendben tartsák, akkor érezni fogják, hogy a szülői ház nekik is otthonuk, és igyekeznek azt rendben tartani. Fontos, hogy anyjuk ellenőrizze munkájukat, tanácsokat és utasításokat adjon. Ez az anyák feladata. {CG 111.3}   

A pihenés rendje — Mennyire uralkodik az a szokás, hogy a nappalt éjszakává, az éjszakát pedig nappallá változtatják! Sok fiatal mélyen alszik reggel, amikor már régen ébren kellene lennie, és együtt sürgölődnie a korai énekesmadarakkal és az ébredező természettel. {CG 111.4}   

Néhány fiatal mindig ellenkezik a renddel és fegyelemmel. Nem tisztelik az otthon törvényeit, s nem kelnek fel időben. Órákig fekszenek az ágyban nappali világosságban, amikor már fent kellene lenniük, este pedig mesterséges fényt használva helyettesítik azt a fényt, amit a természet biztosít nappal. Ezzel nemcsak értékes lehetőségeket mulasztanak el, hanem fölösleges költségeket is okoznak. Persze majdnem minden esetben készen van a kifogás: „még nem fejeztem be a munkáimat”, vagy „dolgom volt, nem tudtam korán nyugovóra térni”. {CG 111.5}   

Megtörik a rend értékes szokása, és a kora reggel semmittevéssel elherdált idő egész nap érezteti hatását. Istenünk a rend Istene, aki megköveteli, hogy gyermekei rend és fegyelem alá vessék magukat. Nem volna jobb ezért megtörni azt a rossz szokást, hogy az éjszakát nappallá, a reggel friss óráit pedig éjszakává változtatják? Ha a fiatalok a rendhez és pontossághoz szabnák magukat, javulást tapasztalnának mind testben, mind lélekben, élesedne elméjük és jó irányba változnának természetes hajlamaik is. {CG 112.1}   

Mindenkinek kötelessége, hogy szigorú szabályokat tartson szokásaiban. Fiatalok, ez a ti érdekeiteket szolgálja! Amikor reggel felkeltek, amennyire csak lehetséges, gondoljátok át, milyen munkákat kell elvégeznetek a nap folyamán. Ha szükséges, legyen egy kis könyvetek, amibe feljegyzitek a teendőket, és azt is, mennyi idő alatt kell elvégezni azokat. {CG 112.2}