16. fejezet

Kezdjétek korán az egészségügyi oktatást! — Az ember Teremtője csodálatosan és bölcsen rendezte el testünk élő gépezetének minden apró részletét és funkcióját. Isten biztosít bennünket arról, hogy egészséges működésben tartja ezt a rendszert, ha mi engedelmeskedünk törvényeinek és együttműködünk Vele... Isten keze munkáját észrevehetjük és megcsodálhatjuk mindenütt a teremtett világban, de a legcsodálatosabb mégis az ember létezése. {CG 103.1}   

Az értelem első megnyilvánulásától az emberi gondolkodásnak egyre csak fejlődnie kell, tekintettel fizikai felépítésére. Ezáltal Jahve saját magáról adott mintát, mert az ember Isten képére teremtetett. {CG 103.2}   

A fiatalok első tanulmánya saját maguk megismerése legyen, és az, hogy miként tarthatják egészségesen testüket. {CG 103.3}   

Alapvetően fontos leckék — A gyermekek korai nevelésében sok szülő és tanár nem fordít kellő figyelmet a fizikai felépítésre, pedig ez test és elme egészséges állapotát, összhangját biztosítaná. {CG 103.4}   

Családjaitok jövendő boldogsága és a társadalom jóléte nagyban függ attól a fizikai és lelki neveléstől, amelyet gyermekeitek életük első éveiben kapnak. {CG 103.5}   

A szülők értsék meg és tanítsák az élettant — Ha a szülők gyarapítanák tudásukat, és megértenék, milyen fontos, hogy drága gyermekeik nevelésébe is átültessék ismereteiket, akkor egészen másként festene a fiatalság mai állapota. Magyarázzuk meg gyermekeinknek, hogyan működik szervezetük. Csak kevés fiatalnak van pontos fogalma az élet titkairól, alig ismerik testüket. Dávid mondja: „Magasztallak, amiért csodálatosan megalkottál.” (Zsolt. 139:14) {CG 103.6}   

Tanítsátok meg gyermekeiteknek, hogy az okról az okozatra következtessenek! Mutassatok rá, hogy ha megsértik lényük törvényeit, akkor elkerülhetetlenül viselniük kell a következményt: a betegséget. Ha nem látjátok a javulás kezdeményeit erőfeszítéseitek nyomán, ne csüggedjetek! Tanítsatok csak türelmesen sorról sorra, „szabályra új szabályt, itt egy kicsit, ott egy kicsit”! Haladjatok tovább, míg győzelmet arattok. Tanítsátok tovább gyermekeiteket testük működése felől, és hogy miként óvják meg magukat! Aki meggondolatlan a testi egészség terén, az meggondolatlan lesz az erkölcsi életben is. {CG 104.1}   

Az egészséges életmód legyen beszédtéma a családban — Tegyük az egészséges életmódot családunk szívügyévé! A szülők döbbenjenek rá Istentől kapott felelősségeikre. Kutassák az egészségügyi megújulás elveit, és véssék gyermekeik gondolataiba, hogy a lemondás ösvénye az egyedül biztonságos út! A föld lakói semmibe veszik a természet törvényeit. Ezzel elpusztítják akaraterejüket, és megfosztják magukat attól a képességtől, hogy becsülni tudják az örökkévaló igazságokat. Nem is akarják megismerni szervezetüket, s gyermekeiket is a maguk kényeztetésének, önzésének ösvényén vezetik. Ezzel utat készítenek számukra, hogy majd elszenvedjék a büntetést a természet törvényeinek áthágásáért. {CG 104.2}   

Szükség van a test edzésére — A test nevelése és fejlesztése sokkal könnyebb, mint a léleké. A kert, a játszótér, a műhely, a vetés és az aratás, mindezek jó testnevelési lehetőséget nyújtanak. Megfelelő körülmények között a gyermek természetes úton nyeri az életerőt testi fejlődéséhez, mégis fordítsunk figyelmet a testnevelésre! {CG 104.3}   

A természeti törvények iránti engedelmesség — egészséget és boldogságot nyújt! — Úgy neveljük gyermekeinket, hogy jól megismerjék szervezetük működését. Türelmes oktatással már egészen kicsi korukban meg lehet értetni velük, hogy ha nem akarnak betegek lenni és fájdalmat érezni, akkor engedelmeskedniük kell lényük törvényeinek. Meg kell érteniük, hogy életük nem lehet hasznos, és Istennek sem szereznek örömet, ha a természet törvényeit áthágják, és betegség kínozza őket. {CG 105.1}