9. fejezet

Folyamatos fejlődésre van szükség — A nevelés munkája folyamatos fejlődést követel az anyáktól, hogy gyermekeiket a tudás egyre magasabb szintjeire emelhessék. Sátán azonban terveket készít, hogy megszerezze magának a szülők és a gyermekek lelkét, s az anyákat visszatartsa házi kötelességeiktől és kicsinyeik gondos nevelésétől, hogy önmaguknak és a világnak szolgáljanak. {CG 71.1}   

Ha egyéb okuk nem is volna rá az anyáknak, gyermekeik kedvéért művelniük kell értelmi képességeiket, mert nagyobb felelősséget hordoznak, mint egy király a trónján. Kevés anya érzi megbízatása súlyát, s csak kevesen fogják fel, micsoda eredményt érhetnek el különleges munkájukban a türelem és az önfejlesztés kitartó erőfeszítései által. {CG 71.2}   

Először is az anyának szigorúan fegyelmeznie kell szíve és elméje minden érzelmét és képességét, nehogy jelleme torzulttá vagy szélsőségessé váljon, mert ezzel hiányosságainak és szeszélyeinek bélyegét nyomja utódaira is. Sok anyát kell ráébreszteni: jellemén és céljain változtatnia kell, hogy elfogadhatóan teljesíthesse kötelességét, melyet önként vállalt, amikor házasságot kötött. Az asszonyok egyre hasznosabbá válhatnak, befolyásuk szinte határtalanul növekedhet, ha teljes figyelmet szentelnek ezeknek a dolgoknak, amelyek az egész emberiség sorsára hatással vannak. {CG 71.3}   

Növekedni bölcsességben és hatékonyságban — Ha az anyák növekedni akarnak bölcsességben és hatékonyságban, akkor mindenkinél inkább rá kell szoktatniuk magukat a gondolkodásra és megfigyelésre. Azok, akik kitartóan erre törekednek, hamarosan észreveszik, hogy megkapták azt a képességet, amelyben fogyatkozásuk volt; s megtanulják helyesen formálni gyermekeik jellemét. A befektetett energia, figyelem és törődés eredménye látható lesz gyermekeik engedelmességében, egyszerűségében, szerénységében, lelki tisztaságában, és ez az eredmény gazdagon kárpótol az erőfeszítésekért. {CG 71.4}   

Isten azt szeretné, ha az anyák kitartóan törekednének az elme és a szív tökéletesítésére. Tudniuk kell, hogy gyermekeik nevelése az Úrért végzett munka, és minél tökéletesebben fejlesztik saját erőiket, annál hatékonyabbá válnak szülői kötelességeik teljesítésében. {CG 72.1}   

A szülőknek fejlődniük kell értelmileg és erkölcsileg — Az anyák kötelessége művelni elméjüket és tisztán tartani szívüket. Mindent meg kell tenniük szellemi és erkölcsi fejlődésükért, hogy alkalmasak legyenek gyermekeik gondolkodásának formálására. {CG 72.2}   

Legyenek a szülők Krisztus iskolájának állandó tanulói, mert frissességre és erőre van szükségük, hogy Jézus egyszerűségével taníthassák az Ő akaratának megismerésére Isten családjának legfiatalabb tagjait. {CG 72.3}   

A keresztény műveltség bámulatos ereje — A szülők még nem fedezték fel a keresztény kultúra bámulatos erejét. Az igazság gazdag bányái várnak kitermelésre, ám a munka - bármily furcsán hangzik - elhanyagolt. Isten nem hagyja jóvá e közömbösséget. Szülők, Isten felszólít titeket, hogy tekintsetek e problémára a Lélek által megkent szemekkel! Eddig csak a felszínen mozogtatok, vegyétek hát fel régóta elhanyagolt munkátokat, és Isten együtt fog működni veletek! Végezzétek azt teljes szívből és Ő segít majd a fejlődésben. Kezdjétek azzal, hogy behozzátok otthonotokba az Evangéliumot. {CG 72.4}   

Most mindannyian Isten műhelyében vagyunk. Sokan közülünk durva, kőbányából fejtett kövek, de amint Isten igazsága megérint bennünket, minden tökéletlenségünk eltávozik, és készek leszünk élő kövekként ragyogni a mennyei templomban, ahol nemcsak a szent angyalokkal kerülünk kapcsolatba, hanem a menny Királyával is. {CG 73.1}   

Cél: a tökéletesség — Anyák, miért nem hagyjátok el a fölösleges, lényegtelen munkákat, amelyek eredménye úgyis elvész? Miért nem törekedtek inkább közeledni Istenhez, hogy az Ő bölcsessége vezessen és kegyelme támogasson egy olyan munkában, ami oly maradandó lesz, mint az örökkévalóság? Törekedjetek gyermekeitek jellemét tökéletessé tenni! Ne feledjétek, hogy csak az ilyenek láthatják meg Istent! {CG 73.2}   

Sok szülő elhanyagolja Istentől kapott feladatát. Ők maguk messze vannak a tisztaságtól és szentségtől, s nem látják gyermekeik hiányosságait úgy, ahogyan akkor látnák, ha Jézus jellemének tökéletességét tartanák szem előtt és abban gyönyörködnének. {CG 73.3}   

Hogyan lehetsz ideális anya? — Ahelyett, hogy a puszta háztartási robotolásba süllyedne, anya és feleség legyen jól értesült, maradjon ideje az olvasásra, legyen társa férjének és tartson lépést gyermekei fejlődő gondolkodásával. Használja fel bölcsen a lehetőségeket, amelyek most az övéi, és befolyásolja szeretteit egy magasabb rendű élet felé. Szakítson időt arra, hogy naponta személyes kapcsolata és baráti viszonya lehessen a drága Megváltóval. Szánjon időt az Ő szavának tanulmányozására, és arra, hogy gyermekeivel kimenjen a szabadba Istenről az Ő csodálatos alkotásain keresztül tanulni. {CG 73.4}   

Legyen vidám és élénk. Ahelyett, hogy minden percét a vég nélküli varrás foglalná el, váljanak az esték kellemes, társas családi összejövetelekké a napi kötelességek után. Így sok férfi választaná az otthoni társaságot a klubok és szórakozóhelyek helyett, és sok fiút tartana vissza az utcai őgyelgéstől vagy a sarki üzlet előtti ácsorgástól. Sok lányt mentene meg a könnyelmű és félrevezető kapcsolatoktól. Így válna az otthon - Isten eredeti terve szerint - élethosszig tartó áldássá. {CG 74.1}   

Tedd sikeressé a családi életet! Tanács egy anyának — Nem volna szabad saját hajlamaidat követned. Megfontoltnak kell lenned, hogy helyes példával járj elöl minden dologban. Ne légy tétlen! Ébreszd fel szunnyadó energiáidat, tedd fontossá magad férjed számára figyelmességeddel és segítőkészségeddel. Légy áldás neki mindenben! Végezd el a fontos teendőket, tanuld meg, hogyan kell fürgén ellátni a köznapi, unalmas, egyszerű, mégis nélkülözhetetlen háztartási tennivalókat... {CG 74.2}   

Az anya és feleség szerepének betöltése többet jelent, mint gondolod... Élned és tapasztalnod kell a családi életet. Változatosságra, serénykedésre, határozott cselekvésre és az akaraterő fejlesztésére van szükséged, amivel ez az élet együtt jár. {CG 74.3}   

Túlságosan elfoglalt szülők — Sok szülő arra hivatkozik, hogy sok dolga miatt nincs ideje képezni magát, gyermekeit a gyakorlati életre nevelni, vagy arra tanítani őket, hogyan lehetnek Krisztus nyájának bárányai. {CG 74.4}   

A szülőknek nem szabad elmulasztaniuk, hogy gondolkodásukat felvértezzék a bűn ellen, és megvédjék magukat attól, ami nemcsak az ő romlásukat okozza, de fájdalmat, szenvedést és gonosz hajlamokat juttat utódaiknak is. A szülőknek, helyes önneveléssel, meg kell tanítaniuk gyermekeiket, hogy a menny légköre uralkodjék a családban! {CG 75.1}   

Fogadjátok szívesen a tanácsot! — Mialatt Isten nélkül, közömbösen szunnyadnak, Sátán elhinti magvait gyermekeik szívében, s azok kikelnek majd, hogy halál legyen az aratás! Mégis, az ilyen szülők gyakran neheztelnek, ha figyelmeztetik őket hibáikra. Viselkedésükkel mintha ezt kérdeznék azoktól, akik tanácsot adnak: „Milyen jogon törődsz te az én gyermekeimmel?” De vajon gyermekeik nem Isten gyermekei is? Vajon milyen szemmel nézi Ő a kötelességek gonosz elhanyagolását? Mit hoznak majd fel mentségül, amikor megkérdezi őket: miért hoztak gyermekeket a világra, ha azután engedték, hogy Sátán kísértéseinek játékszerei legyenek? {CG 75.2}   

Légy készséges mások tanácsaira hallgatni, s ne érezd, hogy nem tartozik testvéreidre, miként bánsz gyermekeiddel, vagy hogyan viselkednek gyermekeid. {CG 75.3}   

A szülői tanácskozások haszna — Isten a legszentebb munkát bízta ránk, ezért szükségünk van a találkozásokra és eligazításokra, hogy alkalmasak lehessünk elvégezni azt... Szükségünk van rá, hogy összegyűljünk és isteni érintést kapjunk, hogy megérthessük, mi a feladatunk az otthonunkban. A szülőknek meg kell érteniük, miként bocsáthatják útjukra otthonuk szentélyéből fiaikat és leányaikat, úgy nevelve és oktatva őket, hogy képesek legyenek világosságként ragyogni és fényt árasztani a világban. {CG 75.4}   

Egy tábori összejövetelen jobban megérthetjük otthoni kötelességeinket, mert a munka megmutatja, hogy van még tanulnivalónk ezen a téren. Az Úr szeretné, ha nővéreink megtanulnának udvariasan beszélni, amikor férjükhöz és gyermekeikhez szólnak. Tanulmányozniuk kell, hogyan segíthetnének abban, hogy a család minden tagja engedelmeskedjék Istennek. Vegyék észre a szülők: kötelességük kellemessé és vonzóvá tenni otthonukat, és ne szidással és fenyítéssel érjék el az engedelmességet. Még sok szülőnek kell megtanulnia, hogy dühkitöréssel semmi jót nem lehet elérni. Sokan nem ismerik fel, mennyire fontos kedvesen beszélni a gyermekekkel. Elfelejtik, hogy ezek a kicsinyek áron vétettek meg, és az Úr Jézus drága tulajdonai. {CG 76.1}