64. fejezet

Mértéktelenség pusztít körülöttünk — A mértéktelenség pusztítása még mindig dúl körülöttünk. A gonoszság minden formája barikádként tornyosul az igazság útjába, hogy akadályozza terjedését. A társadalmi igazságtalanságok, a tudatlanság és bűnözés még mindig kimondhatatlan szenvedéseket okoznak, és sötét felhőik beárnyékolják mind a gyülekezetet, mind a világot. A fiatalok között uralkodó romlottság egyre nő, nem csökken. Semmi más, csak kitartó és buzgó erőfeszítések segíthetnek ezt a nyomasztó átkot megszüntetni. Ádáz és halálos küzdelmet kell vívni az érdekekkel, kívánságokkal, rossz szokásokkal és szentségtelen indulatokkal; s ebben a csatában csak azok győzhetnek, akik biztos elvekre támaszkodnak. {CG 401.1}   

A mértéktelenséggel szembeni minden erőfeszítés ellenére a baj csak terjed és terjed. Nem kereshetjük elég komolyan a lehetőségét annak, hogy az elbukottakat felsegítsük, a gyengéket pedig megvédjük a kísértésektől. Erőtlen emberi kezeinkkel csak keveset tehetünk, de van egy fáradhatatlan segítőnk. Krisztus karja az emberi romlottság legnagyobb mélységeiből is fölemelheti a sátáni mértéktelenség bilincseiben vergődő embert. {CG 401.2}   

Megoldás: a teljes önmegtartóztatás — Az egyetlen védelem az alkoholizmus távol tartására, ha teljesen tartózkodunk a részegítő italoktól, legyen az sör, bor, vagy bármi más. Meg kell tanítanunk gyermekeinknek, hogy mit jelent az igazi férfiasság, s meg kell magyaráznunk nekik, hogyan tartsák távol magukat ezektől az italoktól. Csak a győzőknek jár majd dicsőség, s csak az ő nevük nem töröltetik ki az élet könyvéből. {CG 401.3}   

A szülők kitartó, a világi életmód szokásai által nem befolyásolt erőfeszítésekkel olyan erkölcsi erődítményt építhetnek gyermekeik köré, amely megvédi őket a mértéktelenség okozta szenvedésektől és bűnöktől. Ne hagyjátok a gyerekeket úgy felnőni, hogy még csírájában ne metszenétek le róluk a rossz jellemvonásokat, hanem gondosan neveljétek őket, hajlamaikat helyes irányba terelve, mértékletességre, tartózkodásra intve őket. Így a nehéz helyzetekben lesz erkölcsi bátorságuk szembeszállni az Ellenség viharával, s visszautasítani azokat, akik el akarják tántorítani őket az igazi reformtól. {CG 402.1}   

A mértéktelenség gyakran az otthoni kényeztetés eredménye — Hazánkban határozott lépéseket tettek a mértéktelenség visszaszorítására, de kiderült, hogy nem is olyan könnyű láncra verni az elszabadult oroszlánt. Ha az erőfeszítéseknek csak a fele arra irányult volna, hogy megértessék a szülőkkel: az ő felelősségük gyermekeik jellemét és szokásait alakítani, ezzel ezerszer nagyobb eredményt érhettek volna el, mint bármely pillanatnyi óvintézkedéssel. A mértékletességért harcolók mindegyikének jó szerencsét kívánunk, de egyben arra is kérjük őket, hogy igyekezzenek minél jobban a nehézségek mélyére látni, amelyek ellen küzdenek, s adják át magukat is teljesen a reformnak. {CG 402.2}   

A mértéktelenség gyökere sokkal mélyebbre nyúlik a dohány és alkohol élvezeténél. A tétlenség, a céltalanság, a rossz társaság az előkészítői ezeknek. Gyakran megtalálhatjuk még olyan családok otthonában is, amelyek szigorúan mértékletesnek tartják magukat. Minden, ami zavarja az emésztést, ami az idegrendszer izgalmát idézi elő, vagy valami módon gyengíti a szervezetet, az zavarja mind a testi, mind a szellemi erők egyensúlyát, csökkenti a lélek uralmát a test felett, és így mértéktelenségre vezet. Sok ígéretesnek indult ifjú bukását a természetellenes étvágyra vezethetjük vissza, amelyet az egészségtelen étrend idézett elő. {CG 402.3}   

Amerikai népünk asztalát többnyire oly módon terítik meg, hogy azzal részegségre nevelnek. Sokak számára az étvágy kielégítése a legfőbb cél. Aki túl gyakori evéssel vagy egészségtelen ételek fogyasztásával hódol kívánságának, azt az erőt gyengíti el, amellyel megtagadhatná az étvágy és más szenvedélyek türelmetlen követeléseit. Ezeknek a követeléseknek az ereje azzal arányos, amilyen mértékben valaki a helytelen étkezési szokásait erősíti. {CG 403.1}   

A tea és a kávé kártétele — A szülői házban kialakuló mértéktelenség először elgyengíti az emésztőszerveket, s a megszokott ételek hamarosan már nem elégítik ki az étvágyat. Az egészségtelen állapot rögzül, s erős vágy ébred még több serkentő étel után. A tea és a kávé hatása azonnal érezhető. E mérgek az idegrendszert izgalomba hozzák. Sok esetben a gondolkodás átmenetileg élénkebbnek tűnik, a képzelet pedig színesebbnek. A kellemes és hirtelen felfrissülés következtében - amelyet a kávé és a tea okoz - sokan azt hiszik, hogy ezekre az izgatószerekre tényleg szükség van; azonban az utóhatás sohasem marad el. Mivel az idegrendszer a jövő erőtartalékaiból kölcsönzött erőt, természetes, hogy a pillanatnyi izgalmat levertség, fáradtság követi. Az a rövid ideig tartó megkönnyebbülés, amit a kávé vagy tea okoz, bizonyítja a legjobban, hogy ami erőnek tűnt, közönséges izgalom volt, s ezért az egész testre csak ártalmas lehet. {CG 403.2}   

A dohány: alantas méreg — A dohányzás szokásának gyakran súlyosabb hatása van az idegrendszerre, mint a szeszes italok fogyasztásának. Erősebb láncokkal teszi rabszolgájává áldozatát, mint a mámorító pohár, s nehezebb is leszokni róla. A legtöbb esetben a dohány erősebben mérgezi a testet és az agyat, mint az alkohol, mert ez sokkal alantasabb méreg. {CG 403.3}   

A dohányzás... hatással van az agyra is, megbénítja az érzékelést, ezért az értelem képtelen felfogni a lelki dolgokat - különösen azokat az igazságokat, amelyek éppen ennek a tisztátalan szenvedélynek a megszüntetését célozzák. Mindazok, akik a dohányzás szokásának hódolnak, nem állhatnak meg tisztán Isten előtt. Egy ilyen, egész lényüket beszennyező szokással lehetetlen, hogy Istent dicsőítsék testükben és lelkükben, melyek az Övéi (vö. I. Kor. 6:20). {CG 404.1}   

A dohányzás gyengíti az idegrendszert, megbénítja annak kifinomultabb képességeit. Vágyat ébreszt a szeszes italok fogyasztása után, és gyakran az iszákosság alapját veti meg. {CG 404.2}   

A kábító- és izgatószerek hatása — A kábító- és izgatószerek hatására a fizikai erő csökken - és minden, ami hatással van a testre, az hatással van az értelemre is. Az izgatószerek egy rövid időre nagyon felélénkíthetnek, szellemi és fizikai frissességet kölcsönözve, de a hatás hamar elmúlik, s azután test és elme még rosszabb állapotban lesz, mint azelőtt. A dohányzás és a szeszes italok élvezete borzasztó átoknak bizonyult fajunk számára, mivel nemcsak a testet és az értelmet gyengítik, hanem az erkölcsi korlátokat is ledöntik. Ha az értelem uralma megszűnik, az állati szenvedélyek kerekednek felül, s amilyen gyakran használják ezeket a mérgeket, a természet úgy válik durvábbá és állatiasabbá. {CG 404.3}   

Óvjátok a gyermekeket az izgatószerektől! — Tanítsátok meg gyermekeiteknek, hogy irtózzanak az izgatószerektől. Milyen sokan vannak, akik tudtukon kívül ápolják gyermekeikben az ilyen szerek utáni vágyat! {CG 404.4}   

Isten felszólítja a szülőket, hogy óvják gyermekeiket a helytelen kívánságok kielégítésétől, különösen az izgató- és kábítószerek élvezetétől. A keresztények asztalára kerülő ételek soha ne tartalmazzanak fűszereket! Tanuljátok meg, hogyan lehet megőrizni a gyomrot minden károsodástól. {CG 405.1}   

Erkölcstelen korunkban minél kevésbé izgató egy étel, annál egészségesebb. Az egyedül biztonságos ösvény, ha mindenben mértékletesek vagyunk, s határozottan megtagadjuk étvágyunkat, falánkságunkat. {CG 405.2}   

Kihívás a szülők részére — A szülők örökíthetik gyermekeiknek a szenvedélyek kiélésére és a falánkságra való hajlamot. Ilyenkor még nehezebb szigorú mértékletességre és tiszta, egészséges szokásokra nevelni őket. És ha szüleiktől örökölték e tulajdonságokat, szent kötelességük az apáknak és anyáknak gátat vetni a gonosz hajlamoknak, amelyeket éppen ők adtak át kicsinyeiknek! Milyen lelkiismeretesen és szorgalmasan, mekkora hittel és reménységgel kellene teljesíteniük szerencsétlen kis utódaik iránti kötelességüket! {CG 405.3}   

Az étvágy és a kívánságok befolyásolása — A szülők tekintsék legfőbb kötelességüknek, hogy az élet és az egészség törvényeit megértsék, s vigyázzanak, hogy sem az ételek elkészítésével, sem más egyéb szokásokkal ne engedjenek rossz hajlamokat kifejlődni gyermekeikben. Milyen gondosan kell az anyáknak tanulniuk, hogy a lehető legegyszerűbb és legegészségesebb ételeket tálalják asztalukra, nehogy legyengítsék az emésztőszerveket vagy kibillentsék egyensúlyából az idegrendszert, s nehogy éppen az eléjük tett ételekkel rombolják le a gyermekeiknek adott tanításokat. Az ételek vagy gyengítik, vagy erősítik az emésztőszerveket, és nagy szerepük van a gyermekek testi-lelki egészségének irányításában, akik pedig Isten véren megvásárolt tulajdonai. {CG 405.4}   

Mennyire szent a szülők megbízatása! Óvni gyermekeik testi és erkölcsi épségét, hogy idegrendszerük kiegyensúlyozott legyen, és semmi ne veszélyeztesse lelki jólétüket! {CG 406.1}   

Ha nővéreink csakis egészséges és tápláló ételekkel terítik meg asztalukat, ezzel sokat tehetnek mások üdvösségének megmentéséért. Értékes idejüket töltsék azzal, hogy gyermekeik ízlését és étvágyát jó irányba befolyásolják, s mindenben a mértékletesség szokásaira oktassák őket, serkentve bennük a mások javára való lemondást és a jótékonyságot. {CG 406.2}   

Hanyag szülők — Sok szülő megengedi, hogy gyermeke akkor és annyit egyék és igyék, amikor és amennyit akar. Így akarják megkímélni magukat attól a fáradságtól, hogy gyermekeiket türelemmel önmegtagadásra szoktassák. Az ínyencség és a vágyak kielégítésére való törekvés az évek múltával csak erősödik; s az ehhez szoktatott ifjúság minél idősebb, annál inkább az ösztönei által kormányzott, és rabszolgája szenvedélyeinek. Amikor aztán kikerülnek a világba és a maguk lábára kell állniuk, nem tudnak majd ellenállni a kísértéseknek. A falánk emberek, a dohány és az alkohol rabjai mutatják a téves nevelés gonosz következményeit. {CG 406.3}   

Ha a mértéktelenség e borzalmas állapota miatt keresztény emberek panaszait halljuk, azonnal felvetődik a kérdés: vajon ki nevelte ezt az ifjúságot? Ki oltotta beléjük a határtalan élvezetvágyat? Ki hanyagolta el komoly kötelességét, hogy jellemüket az életre és Isten országában a mennyei angyalokkal való találkozásra felkészítse? {CG 406.4}   

Az otthoni nevelés a legfontosabb — A mértékletességre nevelésnek a szülői házban kell kezdődnie. A legnagyobb teher azok vállán nyugszik, akiknek a felelőssége a fiatalok nevelése és jellemük formálása. Az anyák feladata, hogy segítsenek gyermekeiknek a helyes szokások és az egészséges ízlés kialakításában, és ugyancsak nekik kell őket erkölcsi bátorságra, tisztaságra és lelkiismeretességre nevelni. Meg kell tanulniuk, hogy ne engedjenek a rossz befolyásoknak, amikor mások el akarják tántorítani őket a helyes ösvénytől, hanem inkább ők legyenek azok, akik mindig jó befolyást árasztanak társaikra. Véssétek elméjükbe, hogy ha közösségben élnek Istennel, Tőle erőt kaphatnak minden kísértés leküzdésére. {CG 407.1}   

A mértékletességgel nem szabad tréfálkozni — Sokan tréfálkoznak a mértékletességgel kapcsolatban. Azt állítják, hogy az Úr nem törődik olyan apróságokkal, mint az evés és ivás. De ha az Úr tényleg nem törődne ilyesmivel, akkor nem jelent volna meg Manoah feleségének, hogy világos útmutatást adjon neki, kétszer is a lelkére kötve azt, nehogy véletlenül elhanyagolja (Bír. 13. fejezet). Ez talán nem elég meggyőző érv, hogy Ő valóban törődik ezekkel a dolgokkal? {CG 407.2}   

A reform az anyánál kezdődjék… — A Szentírás tanít minket arra, hogy milyen gondosan kell az anyának ügyelnie szokásaira. {CG 407.3}   

Már gyermeke születése előtt el kell kezdenie a reformot, s ha Isten utasításait hűségesen betartja, nincs helye a mértéktelenségnek. {CG 407.4}   

Az angyal nemcsak az anya viselkedésére és szokásaira, de a gyermek nevelésére nézve is részletes tanácsokat adott a héber szülőknek. Nem volt elég, hogy Sámson - a gyermek, aki majd megszabadítja Izráelt - jó vonásokat és jellemtulajdonságokat örököljön, hanem nagyon komoly nevelésben kellett részesülnie. Születésétől szigorú mértékletességre szoktatták... {CG 407.5}   

A héber gyermekekre vonatkozó tanácsok bennünket is figyelmeztetnek arra, hogy semmit sem hanyagolhatunk el, ami hatással van a gyermek fizikai állapotára. Semmi sem lényegtelen! Minden, ami befolyásolja a testi egészséget, kihat az elmére és a jellemre is. {CG 408.1}   

Mértékletességre és önuralomra kell nevelni a kicsinyeket már a bölcsőtől kezdve. E munka felelőssége nagyrészt az anya vállán nyugszik, és az apa támogatásával továbbra is eredményesen hordozhatja azt. {CG 408.2}   

...folytatódjék a családi tűzhelyeknél és az iskolában — Nagyon nehéz leszokni arról, amivel egész életünkben kényeztettük magunkat. A mértéktelenség ördöge nem egykönnyen győzhető le. Roppant erős, nehéz fölébe kerekedni. A szülők mégis azzal bontsanak zászlót a mértéktelenség ellen saját családi tűzhelyeiknél, hogy olyan elvekre tanítják gyermekeiket, amelyeket már karonülő koruktól fogva követhetnek. Ha ezt teszik, akkor reménykedhetnek nevelésük sikerében. Nagyon megéri a fáradságot, ha felhasználjátok a becses órákat, amelyeket Isten gyermekeitek jellemének formálására, szokásaik alakítására adott! Tanítsátok meg nekik, hogy az evésben és ivásban szigorúan ragaszkodjanak az önmegtartóztatás elveihez! {CG 408.3}   

Minden iskolában és minden otthonban tanítanunk kell ezt! A fiataloknak és a gyermekeknek tudniuk kell az alkohol, a dohány és más hasonló mérgek káros hatásáról, mert ezek legyengítik a testet, tompítják az értelmet és érzékivé teszik a lelket. Eléjük kell tárni, hogy akik ilyen izgatószerek rabjaivá válnak, azok nem sokáig rendelkezhetnek testi-szellemi és erkölcsi képességeik erejével. {CG 408.4}   

Óvakodjunk a látszólag apró elhajlásoktól! — A baj kezdetétől kell a legjobban őrizkednünk. Az ifjúság oktatása közben nagyon ki kell emelnünk az igazságtól való, látszólag apró elhajlások következményét. Véssük lelkükbe azt az alapelvet, hogy uralkodóvá kell válniuk, nem rabszolgává. Szervezetük birodalmában Isten uralkodókká tette őket, ezért gyakorolniuk kell a mennyből kapott hatalmat. Ha hűségesen követik ezeket a tanításokat, ezek eredménye messzire hat, s túlnő az ifjúkoron. Olyan befolyás árad szét általuk, amely a romlás szélén álló férfiak és nők ezreit fogja megmenteni. {CG 409.1}   

Erkölcsi állóképességet fejleszteni a kísértésekkel szemben — Mindenkinek személyesen kell állást foglalnia az igazság mellett a mértéktelenség megfékezésére. Bárcsak megtalálnánk a megfelelő szavakat, amelyek meglágyítják a szülők szívét az egész országban, hogy hozzájuk férkőzhessünk! {CG 409.2}   

A szülők megalapozhatják gyermekeik egészséges, boldog életét. Kellő erkölcsi tartással küldhetik őket iskolába, hogy az otthon védelméből kikerülve ellenállhassanak a kísértéseknek, s legyen elég bátorságuk és erejük az élet nehézségeinek leküzdéséhez. A szülők buzdítsák őket arra, hogy tűzzék magasra céljaikat, s ezek a célok elsősorban arra irányuljanak, hogy életük mindig Isten dicsőségét szolgálja és áldás legyen a világ számára is. Így egyengetik számukra az utat, amely átvezeti őket minden nehézségen, és amely elvezeti őket a dicsőség országába. {CG 409.3}   

Isten felszólít bennünket, hogy foglaljunk állást mindenkor a mértékletesség oldalán az evésben, ivásban és öltözködésben. Szülők, nem akartok végre Istentől kapott felelősségetek tudatára ébredni? Tanulmányozzátok az egészségügyi megújulás elveit, és értessétek meg gyermekeitekkel, hogy a mértékletesség ösvénye az egyedüli biztos út. {CG 409.4}