1903. december 1.

Ki teszi meg?

EGW {BTS December 1, 1903}   

E. G. White {BTS December 1, 1903}   

Nem további bizonyítékokra van szükségünk, hanem a már megértett igazság mélyebb és alaposabb hatására, amint abban hűségesen részesítünk másokat is. Elsőként mindenki saját, személyes ügyére vigyáz. Ezután cselekedjen tökéletes összhangban testvéreivel. A hívők szíve legyen olyan, mint Krisztus szíve. Legyünk egyek Krisztussal és egyek egymással, hogy világ elhiggye, hogy Isten elküldte az Ő Fiát a világra. {BTS December 1, 1903, par. 1}   

Olyan időket élünk, amikor az emberek halottak a vétkeik és bűneik miatt. A holt ember mit sem ért. Tegyünk bizonyságot, mely összhangban van az igazsággal, amiben hiszünk. Egyesüljünk a munkában, mint egy élő egész. A megszáradt csontoknak Isten Szentlelkének leheletére van szükségük, hogy működésbe léphessenek, úgy, mint a halálból való feltámadás által. {BTS December 1, 1903, par. 2}   

Nem Isten szűkmarkúsága az oka annak, hogy gyülekezeteink nélkülözik a Szentlelket. Ezen az ínségen egyedül a gyülekezetek tudnak változtatni. Isten így szól népéhez: “Kelj fel, és ébressz érdeklődést a szent dolgok iránt.” Hol van a hitünk? Miben áll a Krisztussal való helyes kapcsolatunk fenntartása? Követjük-e Őt az önmegtagadásban és szilárdságban? Az igazságról beszélünk az értelmesekkel? Amikor Isten kiárasztja Lelkét a gyülekezetekre, akkor majd gyümölcsöt teremnek az Ő dicsőségére. A Lélek kardja, hatalommal újraélesítve vág majd, mindkét irányba. {BTS December 1, 1903, par. 3}   

Isten szőlőskertjében komoly munkára van szükség. A harmadik angyal üzenetének hangos szóval kell hirdettetnie az egész földön. A késői esőnek el kell sodornia az önzés minden szálát és minden olyan tevékenységet, amely tisztességtelenséget szül. Minden bálványimádásnak pusztulnia kell. Minden oltárt le kell rontani, kivéve azt az egyet, amely megszenteli mind az ajándékot, mind azt, aki adja - a Kálvária keresztjét. {BTS December 1, 1903, par. 4}   

Kapcsolódjon új tartomány Isten királyságához. Műveljük az erkölcsi szőlőskert új területeit az Úr kertjében. Isten törvénye becsületének igazoltatnia kell az el nem bukott világok előtt, a mennyei univerzum és az elbukott világ előtt. A legelkeseredettebb üldöztetés jön, ám amint Sion felkél, és felölti szépséges ruháját, a szentség szépségében fog ragyogni. Isten terve az, hogy mind több életet és mind több erőt nyerjünk, mivel az Ő dicsősége feltámadt az egyházon. Ha befogadjuk az igazságot, akkor megszűnik a csúf meddőség. Krisztus szava örök élet az elfogadónak. {BTS December 1, 1903, par. 5}   

A Szentlélek munkája abban áll, hogy meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A világot figyelmeztetése csak akkor lehetséges, ha azok, akik hisznek az igazságban, megszentelődnek általa, magasztos és szent alapelvek alapján cselekszenek, bemutatva egy magas, emelkedett értelemben a választóvonalat azok között, akik megtartják Isten parancsolatait és akik lábbal tiporják azt. A Lélek megszentelése megmutatja a különbséget az Isten pecsétjét viselők és a hamis nyugalomnap megtartói közt. Amikor a próba eljön, világosan meglátszik majd, mi a fenevad bélyege. Ez a vasárnapünneplés. Azok, akik miután hallották az igazságot, továbbra is megszentelik ezt a napot, a bűn emberének jelét viselik, aki véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. {BTS December 1, 1903, par. 6}