× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Színesbőrű munkások

A Biblia vallása nem ismer el sem osztályt, sem színt. Nem veszi figyelembe a rangot, gazdagságot, világi tisztséget. Isten az embert embernek tekinti. Előtte az ember értékét jelleme határozza meg. A magunk részéről ismerjük el Krisztus Lelkét, bárkiben nyilvánul is meg. Senki se szégyellje, ha becsületes feketével áll szóba, vagy fog kezet. Aki a Krisztus légkörben él, azt Isten tanítja, s megtanulja Isten mértékével mérni az embereket. {9T 223.1}   

Bánjunk előzékenyen színes igehirdetőinkkel. Ezen a ponton sokszor vétünk. Buzdítsuk őket, hogy alaposan ismerjék meg az igazságot. Tanulják meg, hogy eredményesen tanítsanak az igazságra. S mikor hűségesen fáradoznak, adjuk meg bérüket. Ne feledjük el, hogy meg kell éljenek. {9T 223.2}   

Az Úr azt kívánja népétől odafönt északon, hogy tartsák fönn szeretetteljes viselkedésüket színes testvéreik iránt. Ne legyenek gyorsak hibát találni bennük. Nem várhatjuk el tőlük, hogy minden tekintetben olyanok legyenek, mint akik nagyobb előnyöknek örvendeztek, és örvendeznek. Ne feledkezzünk el rossz körülményeikről, melyben éltek és élnek. Egészen más környezetben éltek, mint a fehérek. Az északiak tisztább, szeplőtlenebb erkölcsi légkörben éltek, mint a déli színesek. Nem várhatjuk el, hogy erkölcsi fölfogásuk minden ágában szilárdak és belátók legyenek. Ha Krisztus ma a földön élne, úgy tanítaná a feketéket, ami meglepne minket. Most felhív bennünket, ne feledjük, hogy még akik sok mindenben nagyobb előnyökben részesültek is, megbántva érzik magukat, ha túlságosan fölfigyelnek melléfogásaikra s ha ridegen tanácsolják és feddik őket. {9T 223.3}   

Mikor a színesek között kifogásolható dolgok történnek, ne feledjétek, hogy az Úr kívánsága szerint cselekedjetek, a hű pásztor bölcsességével. Ne feledjétek, hogy a szeretetteljes viselkedés többet ér, mint a bírálat. Mutassátok meg színes testvéreinknek, hogy testvéreik szeretnék, ha a legmagasabb mértéket érnek el, s készek segíteni nekik. Ha a színesek valamiben hibáznak, ne siessenek elítélni őket, sem kizárni őket a munkából. {9T 224.1}   

Tanúsítsatok pontos és nem részrehajló igazságosságot a feketék iránt. Krisztus megköveti szolgáitól, hogy gyöngéd részvétet tanúsítsanak az elesettekkel szemben és nagylelkű figyelmességet a rosszul viselkedők iránt. {9T 224.2}   

***** {9T 224}   

A szegények nincsenek kizárva az adományozás előjogából. Ők is, akár a gazdagok, kivehetik részüket a munkából. A tanítás, melyet Krisztus adott az özvegy két fillérjéről, rávilágít, hogy a szegények a legkisebb jókedvű adakozását, szívük szeretetéből adott ajándékait nem az adomány összege szerint értékeli, hanem az áldozatot kiváltó szeretet nagysága szerint. {9T 224.3}