× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

AZ EGÉSZSÉG-MEGÚJULÁS SZEMLÉLTETŐ OKTATÁSA

Népünk nagy gyülekezései kitűnő alkalmat kínálnak, hogy szemléltessük is az egészségügy megújulását. Néhány évvel azelőtt az összejöveteleken sok szó esett az egészségügy megújulásáról s a növényevő étrendről, az ebédlősátor asztalainál mégis húsételeket szolgáltak fel, élelmiszerboltunkban pedig egészségtelen élelmiszercikkeket árultak. A hit, ha nincsenek cselekedetei, magában holt, s az egészségügyi megújulás hirdetése, melyet a gyakorlat megcáfolt, nem tett mély benyomást. A későbbi összejöveteleken a vezetők gyakorlattal is tanítottak, és elvvel is. Nem szolgáltak fel többé húst, hanem bőven volt gyümölcs, gabonaféle és zöldség. Amikor a látogatók megkérdezik, miért nincs hús, félreérthetetlenül válaszolnak nekik: a hús nem a legegészségesebb táplálék. {6T 112.1}   

Amint közeledünk az idők végéhez, egyre magasabbra, majd még magasabbra kell emelkednünk az egészségügy megújulása és a keresztény mértékletesség kérdésében. Határozottabban és meggyőzőbben kell hirdetnünk ezt. Igyekezzünk szüntelen nevelni az embereket, nemcsak beszédünkkel, de tetteinkkel is. Az elvekkel karöltve hirdetett gyakorlat mindig mély benyomást tesz. {6T 112.2}   

A tábori összejövetelen az egészség tárgyköreire is tanítanunk kell. Ausztráliában naponta tartottak előadást az egészségügy kérdéseiről, s ez mély érdeklődést keltett. Külön sátor volt az orvosok és ápolók számára. Ingyen orvosi tanáccsal szolgáltak, amit sokan igénybe is vettek. Emberek ezrei hallgatták az előadásokat, s az összejövetel végén elégedetlenkedtek. Nem akarták beérni azzal, amit hallottak. Néhány városban, ahol összejöveteleket tartottunk, több tekintélyes polgár unszolt, hogy alapítsunk kis kórházat; megígérték, hogy segíteni fognak. A helyesen vezetett kórház az új területeken tekintélyt kölcsönöz a műnek. S ez nemcsak az emberek javát szolgálja, hanem a kórház alkalmazottai segíthetik az örömhír mezején foglalatoskodókat is. {6T 112.3}   

Amelyik városban gyülekezetünk alakult, orvosi rendelőkre is szükség van. Gyülekezeti tagjaink házai közt kevés olyan akad, ahol elég a hely és lehetőség a helyes betegápolásra. Olyan helyiséget kellene berendeznünk, ahol kezelni tudnánk a leggyakoribb betegségeket. Az épület lehet közönséges, sőt darabos, de úgy kell berendeznünk, hogy alkalmas legyen egyszerű kezelésekre. Ha szakszerűen végezzük, áldásnak bizonyulnának nemcsak népünkre, hanem embertársainknak is. Eszközül szolgálhatnak, hogy sokak figyelmét felhívjuk az egészség elveire. {6T 113.1}   

Az Úr szándéka, hogy a világ minden részén alapítsunk orvosi rendelőket, kórházakat az örömhír tevékenységének ágazataként. Ezeknek Isten eszközeivé kell válniuk, hogy elérhessük azokat, akiket semmi mással el nem tudunk érni. Nem kellenek ehhez nagy épületek, de úgy kell berendeznünk, hogy eredményes munkát végezhessünk bennük. {6T 113.2}   

A nagyobb helységben, megtehetjük az első lépéseket ebben az irányban. Kezdjük el szerényen, majd később növelhetjük, amint a körülmények megkövetelik. Minden vállalkozásnál vessetek számot, be tudjuke fejezni, amit elkezdtünk. Amennyire csak lehetséges, kíméljétek meg a kincstárat. Hittel és pénzügyi készséggel rendelkező emberek kellenek ide, akik takarékosan tudnak tervezni. Építsük fel kórházainkat korlátolt anyagi alappal. Gyakran olcsón megvehetünk olyan épületet, ahol elkezdjük a gyógyítást. {6T 113.3}