× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

EGÉSZSÉG ÉS VALLÁS

Az Úr félelme többet tesz a kórház lábadozóiért, mint bármi más mód, melyet igénybe lehetne venni az egészség helyreállításához. Semmi esetben sem tartsuk a háttérben a vallást, mintha ártalmas lenne a kezelésre jöttek számára. Ellenkezőleg. Mindig hangsúlyozzuk, hogy Isten törvényei, mind a természetben, mind a kinyilatkoztatásban „élet annak, aki megleli, gyógyulás az egész testnek.” {4T 552.1}   

A kevélység és a divat a szokások rabszolgaságában tartják a férfiakat, a nőket, melyek végzetesek az egészségre, de magára az életre is. Az étvágyak és szenvedélyek kielégüléséért toporzékolva, láb alá tapossák az ésszerűséget és lelkiismeretet. Ez az ellenfél könyörtelen ügyködése, s ő egyre a legelszántabban erőlködik, hogy erősebbé tegye áldozatai láncait. Az egész életükben helytelen szokásoknak hódoló nem mindig jönnek rá, hogy változásra lenne szükségük. Sokan pedig, bármi áron ragaszkodnak hozzá, hogy kielégítsék a bűnös élvezetek utáni vágyukat. Rázzuk föl hát lelkiismeretüket, s már ezzel is sokat nyertünk. {4T 552.2}   

Csak Isten kegyelme tudja meggyőzni és megtéríteni, átalakítani a szívet. A szokások rabszolgái egyedül ebből meríthetnek erőt, hogy megtörjék bilincseiket. A bűnös kívánságát kielégítőnek be kell látnia, hogy gyökeres erkölcsi megújulásra van szüksége, ha eleget akar tenni az isteni törvény követelményeinek; hiszen tisztátalanná tették a lélek templomát, ezért Isten fölszólítja őket, hogy ébredjenek föl és törekedjenek teljes erejükkel visszanyerni Istenadta férfiasságukat, melyet bűnös kielégülésnek löktek áldozatul. Amíg a szokások ellenkeznek az igazság elveivel, az isteni igazság csak csekély be¬nyomást tud tenni az értelemre. Akik tudni akarják, hogy a bűnös kielégülés milyen hatással van az egészségre, s akik hozzáfognak a megújulás folyamatához, ha önző indokból is, oda helyezkednek, ahol az Isten igazsága hozzá tud férni szívükhöz. Másfelől, akiket a Szentírás igazságának hirdetése ér el, azok olyan helyzetben lesznek, ahol az egészség kérdéseire is föl lehet ébreszteni lelkiismeretüket. Fölismerik és belátják, hogy el kell szakadniuk a zsarnok szokásoktól és étvágyaktól. Sokan befogadnák ugyan Isten szavának igazságait, mivel a félreérthetetlen bizonyíték meggyőzte őket; de kielégülést követelő bűnös testi kívánságok uralkodnak él1elmükön, ezért hamisságként elvetik az igazságot, mivel ütközik bűnös, érzéki hajlamaikkal. {4T 553.1}   

„Az Úrnak félelme a bölcsesség kezdete.” Mikor helytelen szokások és bűnös tettek rabjai engednek az isteni igazság hatalmának, Isten szavának belépése világosságot és értelmet ad még az együgyűnek is. Az igazság munkálkodik szívén, s az erkölcsi erő, mely mintha béna lett volna addig, újjáéled. Aki befogadja az igazságot, erősebb és világosabb lesz a fölfogóképessége. Hiszen az örök sziklához rögzítette lelkét. A Krisztusban való biztonságérzetétől megjavul az egészsége, így a vallás és az egészség törvényei kéz a kézben járnak {4T 553.2}