× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

AZ ÖNURALOM FONTOSSÁGA

H. testvérnő, {4T 495}   

keveset tudok csak akkori életedről, mielőtt megvallottad volna Krisztust. Hanem azóta nem voltál valóban megtért; nem képviselted helyesen Krisztust, Mesteredet. Elfogadtad ugyan az igazság elméletét, de elmulasztottad meg is szentelődni általa. Nem gyakoroltad az önuralmat, hanem az egészség és vallás rovására kielégíted kívánságaidat és óhajaidat. Akármi semmiségért idegeskedsz, s ahelyett, hogy szigorú őrt állítanál szavaid és tetteid mellé, szabad folyást engedsz kitöréseidnek, Vagy Sátán, vagy Jézus uralkodik az értelmen; s mikor nem gyakorolsz önuralmat, Sátán uralkodik és visz rá, hogy azt tedd és mond, ami teljességgel sátáni. Olyan gyakran megtörtént ez veled, hogy a szokásoddá vált. {4T 495.2}   

Mióta mostani férjeddel élsz, megtűröd, hogy bármi jelentéktelen apróság fölingereljen; s ilyenkor mintha tomboló dühkitörés kerítene hatalmába, miközben Sátán ott áll, s kinevet minden nyomorúságot; amit magadra hozol és azokra, akiket pedig kötelességed lenne boldoggá tenni Gyermekeid örökölték jellemvonásaidat, s naponta követik példádat az elvakult, esztelen dühöngésben, türelmetlenségben és ingerlékenységben. {4T 495.3}   

Az emberi szívben természettől fogva ott él az önzés és romlottság, amit csak a legapróbb fegyelemmel és a legszigorúbb féken tartással lehet legyőzni; s még akkor is évek türelmes erőfeszítésére, és komoly ellenállásra lesz szükség. Isten megengedi, hogy megtapasztaljuk a nyomor szorongatta tásait, nehéz helyzetekbe hoz, hogy fölszínre hozza jellemük hibáit s elsimít hassuk érdességeit, De miután Isten alkalmakat s előnyöket nyújtott, miután megérttette velünk a világosságot és igazságot, ha még ezek után is kifogásokkal hozakodnak elő jellemük torz voltára, folytatva önzésüket és irigykedésüket olyan lesz a szívük, mint a gránit, lehetetlenné téve, hogy megjavuljanak, kivéve az Isten Lelkének vésőjét, kalapácsát és csiszolását. {4T 496.1}   

Fölhívták figyelmemet akkori életedre, amikor …-ra költöztél. Következetlen volt a viselkedésed; helytelenek a kapcsolataid . A sörös-kertek gyermekeiddel való látogatása nem tett kedvező benyomást másokra erkölcsi helyzeted felöl. Szomorú fejezetek ezek az életedben. Rendelkeztél ugyan fénnyel s ismeretekkel, hajlamaid, és amiben örömödet lelted, mégis elválasztottak Istentől. {4T 496.2}   

Sok körülményt elém tártak, melyek akkor történtek, mikor …-on éltél. Csökönyös, romlott akaratod arra vezetett, hogy gyalázatot hozz az igazságra, melyet vallottál. Semmiképp sem volt menthető, amint a világ előtt viselkedtél. A büntetés, amit lányod kapott szándékos engedetlenségéért az iskolában, addig növekedett képzeletedben, hogy a törvény oltalmát keressed. A félrevezetés, az igazság eltorzítása, amit ott műveltél, a lehető legveszélyesebb lecke volt az erkölcsök terűletén. Ezek ellened állnak följegyezve a menny könyveiben. Csökönyös a természeted, s nem vagy hajlandó megalázni szívedet, hogy bevalld helytelen tettedet, hanem arra való tekintet nélkül mosod tisztára azt az emberek előtt, hogy milyennek is tűnik az az Isten szemében. Csodálkozhatsz-e, hogy ilyen csalfa nevelés mellett olyan lett a lányod, amilyen? Nevelésed iránya úgy hatott rá, hogy azt képzelje, hogy senkinek sincs joga keresztezni romlott akaratát? A kezeddel vetett mag virágot hozott, s gyümölcsöt termett, mely a lehető legkeserűbb. {4T 496.3}   

Az üdvösséged iránti szeretet késztet most írásra. Súlyosan leterhel a felelősség magamra vett súlya, mikor megírom e dolgokat. Viselkedéseddel zárod be magad és gyermekeid előtt a menny ajtaját, mert sem te, sem ők soha el nem juthattak oda jelen jellemetekkel. Te, testvérnőm, szomorú, veszítő játszmát játszol az életben. Szent angyalok figyelnek szomorúan; ördögi lelkek tekintenek rátok diadalmasan. Látják, hogyan veszítitek el, gyorsan a kegyességeket, melyek a keresztény jellemet díszítik. …on Sátán ülteti belétek romlott vonásait. {4T 497.1}   

Belemerültél a regényolvasásba, míg képzelt világban nem élsz, Ezek ártanak mind az értelemnek, mind a testnek; gyöngítik a szellemi képességet, ijesztően megadóztatják a testi erőt. Időnként értelmed éppen csak, hogy ép, mivel a kitalált történetek olvasásával túlfeszítetted és beteggé tetted képzeletedet. Úgy kell fegyelmeznünk értelmünket, hogy összes képességei arányosan fejlődjenek. Bizonyos irányú szoktatás erősebbé tehet ugyan egyes képességeket, de tétlenül hagyhatnak más oldalakat, úgy hogy nyomorított lesz a hasznavehetőségük. A rosszul választott olvasás erősen megrontja az emlékezetet, és hajlamossá tesz az érvelő készség kiegyensúlyozatlanságára, az agy idegességére es fáradtságára, de az egész szervezet kimerültségére is. Ha egyre kitalált történetekkel tápláljuk túl és izgatjuk a képzeletet, akkor az rövidesen zsarnokká válik: eluralkodik az agy összes többi képességén, az ízlést szeszélyessé, a hajlamokat pedig romlottá teszi. {4T 497.2}   

Szellemi emésztési zavarban szenvedsz. Teletömted fejedet mindennemű értesülésekkel, államigazgatással, történelemmel, tudománnyal és adomákkal, melynek a megrontott emlékezet csupán egy részét tudja megtartani. Sokkal kevesebb értesülésanyag, jól fegyelmezett gondolkodás kíséretében) sokkal értékesebb lenne. Nem szoktattad gondolkodásodat erőteljes foglalkozásra; ezért csökönyösséged és hajlamod uralkodik rajtad, ezek a mesterek, ahelyett, hogy szolgálnának. A következmény a testi és szellemi erő csökkenése. {4T 497.3}   

Évek óta olyan a fejed, mint a csacsogó csermely, tele sziklákkal és gyomokkal, ezért vize semmire se jó. Ha magasztos cél uralkodott volna képességeiden, ma nem lennél az a magatehetetlen, aki vagy. Azt képzeled, hogy föltétlenül ki kell elégítened étvágyad, és túlzásba vitt olvasásod szeszélyeit. Láttam éjféli lámpást égni szobádban, amint izgató történetet habzsoltál, így ajzva föl amúgy is túlfeszült agyadat. Ez az ösvényed csökkentette életképességedet, hiszen testileg, szellemileg, erkölcsileg meggyöngített. A rendszertelenség rendetlenséget eredményezett házadban, s ha így folytatod, odahat, hogy gondolkodásod gyöngeelméjűségbe essen. Visszaéltél Isten adta kegyelem-időddel, elpazaroltad Istentől nyert napjaidat. {4T 498.1}   

Isten azért adományoz tehetségeket, hogy bölcsen fölhasználjuk, nem, hogy visszaéljünk velük. A nevelés, a művelődés, csupán a testi, szellemi és erkölcsi erőknek az élet kötelességeinek legjobb elvégzésére való előkészítése. A helytelen olvasás hamis művelődést nyújt. A szívósságot, az agy erejét és működését csökkenteni lehet vagy növelni, attól függően, miként vesszük igénybe. Az a kötelességed, hogy vesd el könnyű olvasmányaidat. Távolítsd el őket a házadból. Ne legyen kezed ügyében a kísértés, hogy megfertőzd képzeletedet, kibillentsd idegrendszeredet, s megrontsd gyermekeidet. A sok olvasással alkalmatlanná teszed magadat a feleség kötelességeire, és arra, hogy bárhol is jót tegyél. {4T 498.2}   

Nem kutatjátok a Bibliát, amint kellene; ezért nem vagytok jártasok a Szentírásban, és nem álltok készen minden jócselekedetre. A könnyű olvasmány megbénítja az agyat. Az Ige olvasását pedig unalmassá teszi. Azt szeretnéd elhitetni másokkal, hogy jártas vagy a Szentírásban; de ez lehetetlen, hiszen szeméttel van tele az agyad. A Biblia megköveteli az elmélyedést és az imádkozó szívvel végzett kutatást. Nem elég, ha átsiklunk a felületen. Bár némely részek annyira világosak, hogy lehetetlen félreérteni őket, más részek bonyolultabbak, gondos, türelmes kutatást igénylők. Akár a hegyekben rejtőző nemes fémet, úgy kell kutatnunk a Biblia igazságainak ékkővel után és elraktároznunk gondolatainkba a jövőben való fölhasználásra. Jaj bárcsak mindenki olyan kitartóan igénybe venné értelmét a mennyei arany utáni kutatásra, mint a múlandó aranyért teszik. {4T 498.3}   

Mikor azzal az őszinte szándékkal vizsgáljuk a Szentírást, hogy megismerjük az igazságot, akkor Isten beleleheli Lelkét a szívünkbe, s szavának világosságával benyomást tesz értelmünkre. A Biblia a maga magyarázója; egyik rész értelmezi a másikat Ha egyazon tárgyat érintő szövegeket vetünk össze, olyan szépséget és összhangot fogunk látni, melyről nem is álmodtunk. Nincs más könyv, melynek figyelmes olvasása úgy erősíti és növeli, teszi emelkedetté és nemesíti a gondolkodást, mint a könyvek könyvének gondos átvizsgálása. A Biblia kutatása új életet kölcsönöz az elmének, mely így olyan tárgyakkal kerül szembe, melyek komoly gondolkodást követelnek. Imában pedig Istenhez közeledik a képességért, hogy megértse a kijelentett igazságot. Ha hagyjuk gondolatainkat a mély és súlyos kérdések helyett köznapi tárgyakkal kötni le, akkor agyunk a tárgy színvonalára szűkül, amelyről elmélkedik, s végül elveszíti növekedő képességet. {4T 499.1}   

Jelen utadon az leg sajnálni valóbb, hogy tévedéseid és hibáid gyermekeidben látnak ismét napvilágot. L…-t ;s az olvasás köti le; szellemi képessége megsérül, örökre megsérül példád követésétől. így nem lesz kedve, sem képessége a bibliakutatásra. Fiatalon könnyű tanulni. Vessünk tehát jó magot a jó talajba, s az majd az örök életre terem gyümölcsöt. {4T 499.2}   

Az ifjúkorban kialakított szokások, bár később kissé módosulhatnak, ritkán változnak lényegesen. Egész életedet azon jellem öröksége alakította, melyet születésedkor kaptál. Apád romlott természete látható gyermekein. Isten kegyelme le tudja győzni a rossz hajlamokat. de súlyos harcot kell vívni érte, így van ez gyerekeiddel is. Kényezteted őket, mint magadat. Nincs erőd megtagadni étvágyadtól, amit megkívánsz, s ezzel borzalmas terheket hárítasz emésztő-szerveidre. Nincs nő, aki jó egészségnek örvendhetne, ha úgy kielégíti kívánságait mint te. {4T 499.3}   

Ez érvényes gyermekeidre is. Anyjuk helytelen fegyelmezése, mikor módjában állt gondoskodni róluk, s hogy annyi időn át magukra voltak hagyva, az anya gondoskodása nélkül, csaknem tönkretette őket. Mégis, a szilárd, tántoríthatatlan bánásmód most is komoly javulást érhetne el; még mindig lehetne fegyelmezni őket, bár igen-igen nehéz lesz azzá tenni őket, amik lehettek volna, ha a szülők helyesen bántak volna velük. Az anya, ha akarja, láthatja vi¬selkedése következményét. Vagy meg változhat, megpróbálhatja ellensúlyozni, ami rosszat addig tett. Az ösvény, melyre most gyermekei lépnek, erényre vagy gonoszságra, tisztességre vagy gyalázatra, mennybe vagy pokolba vezethet. Az imádkozó, istenfélő anya jó hatása végig elér: az örökkévalóságra. Maga meghalhat ugyan, de munkája megmarad, {4T 500.1}   

H. testvér és testvérnő, egyikőtök sem látja gyermekeitek szomorú állapotát H. testvér elhanyagolta, hogy határozott legyen fegyelmezésük terén. A . kisebbik fia uralkodik házatokon. Két idősebb gyermeketek nevelése mindenestől helytelen volt. Bár időnként H. testvér túl szigorú és követelőző volt, azt várta el tőlük, amit a maga gyermekeitől nem várt volna el, a te utad, H. testvérnő, sokkal rosszabb volt. Gyermekeid pártját fogtad jelenlétükben, s bosszúállásra tüzelted ifjú szívüket. Engedetlenségre, lázadásra nevelted őket, s tiszteletlenül szóltál előttük férjedről. Ez a féken tartás megvetésére vezetett. Ezzel kitörölhetetlen benyomást tettél gondolkodásukra. {4T 500.2}   

Kezded már látni gyermekeidben a rossz nevelés következményeit; mégis csaknem ezt műveled a gyermekekkel, akiket Isten azóta bízott gondjaidra. Következetlen, fékezhetetlen lelkületed akár a szervezetbe jutott alattomos méreg, s keserű következményei előbb vagy utóbb meg is fognak látszani. Nem homokba, hanem sziklába vési jegyét; s az eljövendő időkben tanúság lesz viselkedésed felől. {4T 500.3}   

Húgom, nem érzékeny a lelkiismereted. Gondold meg, milyen szokásokat veszel föl, s könyörögj buzgón, hogy az Úr a Bárány vérében mossa meg a szennytől jellemedet. Meg kell világítanod a lelkiismeretedet megfékezned lobbanékony természetedet, s ápolnod kell az igazság szeretetét, mielőtt meglátnád Isten országát. {4T 501.1}   

Egész életedben határozott, megállapodott férfiakra volt szükséged. Sátán még mindig nyomdokodban jár. Egyedüli reményetek az alapos Istenhez térés. Ne álltassátok magatokat, Isten nem hagy magából gúnyt űzni. Ha ma zárul le a próbaidő, nincs arra reménységünk, hogy megmenekülsz. Egészséged a testi, szellemi, erkölcsi természeted helyes igazgatásától függ. Bizonyosan találkozni fogsz olyan dolgokkal, melyek fölborzolják természetedet súlyosan próbára tesznek; Jézus erejével mégis eljuthatnál az önuralomra. Salamon a hódítók fölé sorolja, akik uralkodnak magukon. „Jobb a béketűrő, mint a harcias hős, a magán uralkodó, mint aki varost foglal el,” {4T 501.2}   

Ha hagyod, hogy ok nélkül dühbe gurulj, olyan állapotokat teremtesz szervezetedben, melyek, ha meg nem változol, életedbe fognak kerülni. Ócsárolod a férjedet, olyanokat mondasz neki, amit soha feleségnek ki nem lenne szabad ejteni a száján. Ismételten mellébeszéltél, s olyan messzire mentél, hogy hazugságban vagy bűnös, csak hogy elérd célodat. Családod egyik fővonása, hogy mindenáron keresztül erőszakoljátok akaratotokat. {4T 501.3}   

H. testvér viselkedése nem olyan, milyennek lennie kellene. Nagyon erős a véleménye, s nem tartja az ésszerűség uralma alatt az érzéseit. H. testvér, nagyon ártasz egészségednek, mert túl sokat, és helytelen időben eszel. Ez az agyra hajtja a vert. Az agy zavaros lesz, ezért nem uralkodsz magadon eléggé. Olyannak tűnsz, mint akinek kiborult az esze. Élénken hadonászol, könnyen fölbosszantanak, és túlzó fényben látod a dolgokat. Bő szabad levegőn mozgás, és szerény étrend elengedhetetlen egészségedhez. Csak kétszer étkezz napjában. Ha esténként éhes vagy, igyál hideg vizet, akkor reggel sokkal jobban fogod érezni magad, amiért nem ettél. {4T 501.4}   

Nem lenne szabad megengednetek gyermekeiteknek, hogy nyalánkságokat, gyümölcsöt, dióféléket vagy bármi mást bekapjanak étkezések között. Kétszeri étkezés előnyösebb számukra, mint a háromszori. Ha a szülők példát mutatnak, ha elvből végzik a dolgokat, a gyermekek rövidesen átveszik tőlük a lépést. Az étkezés terén való rendetlenség elpusztítja az emésztőszervek egészséges működését, s mikor gyermekeitek asztalhoz ülnek, nem ízlik nekik az egészséges étel; étvágyuk azt követeli, ami a legártalmasabb számukra. Számtalanszor szenvednek láztól, hidegleléstől, amit a helytelen étkezés hozott rájuk, s ilyenkor szüleik felelősek betegségeikért. A szülők kötelessége odahatni, hogy gyermekeik egészséges szokásokat alakítsanak ki. Ezzel sok bajt megelőznek. {4T 502.1}   

H. testvért agyvérzés fenyegeti, s ha továbbra is engedetlen az egészség törvényei iránt, hirtelen véget fog érni az élete. Családotok boldog lehet, vagy nyomorult. Ez tőletek, magatoktól függ. Viselkedésetek irányítja, szabja meg jövőtöket. Mindkettőtöknek meg kell lágyítanotok jellemetek éles kinövéseit, s csak olyan szavakat szabad szólnotok, amelyeket nem szégyelltek majd viszonthallani Isten napján. Tegyétek éltetek szabályává, hogy egyenesen haladtok a kötelesség ösvényén. A számos kísértés ellenére is, melyek támadni fognak, legyetek hűek a jó lelkiismerethez és Istenhez, s akkor sima lesz talpatok alatt az ösvény. Elvitatkozhattok jelentéktelen semmiségekről, melyek nem érik meg a civódást, s akkor a következmény csak kellemetlenség lesz. Az igaz ember ösvénye a békességé. Ez oly világos, hogy az alázatos, istenfélő botlás nélkül tud járni rajta. Keskeny ez az ösvény, mégis sokféle vérmérsékletű jár rajta egymás mellett, ha üdvösségük parancsnokát követik, Akik magukkal szeretnék vinni a gonosz jellemvonásokat, önző szokásaikat, azok nem tudnak ezen az ösvényen járni, mert túl egyenes és túl keskeny. {4T 502.2}   

Mily gondos és figyelmes is a nagy pásztor, hogy nevén nevezi juhait, hogy hívogatja őket, kövessék a lába nyomat. Egyre hívogatja az eltévelyedettet. Fényt villant igéjéből, hogy rámutasson a fenyegető veszedelmekre. A mennyből szól hozzájuk figyelmeztetéssel, intések és hívások által. hogy lépjenek vissza az igaz ösvényre. Jelenlétével igyekszik segíteni a tévelygőn, s fölemeli őket, mikor elesnek. De némelyek már annyi ideje követik a bűn ösvényét, hogy nem is akarják meghallani Jézus hangját. Hátrahagynak mindent, ami nyugalmat és biztonságot nyújtana nekik; hamis vezetőkre bízzák magukat, s elbizakodottan, vak önhittséggel sietnek tova, egyre messzebb távolodva a fénytől, békétől, boldogságtól és nyugalomtól. {4T 503.1}   

Kérlek, engedelmeskedjetek a világosságnak, melyet Isten nyújtott. Alakítsátok újjá életeteket. Krisztus keresztje az egyedüli reményünk. A kereszt mutatja az Atya szeretetének nagyságát, s hogy a menny Fönségese sértegetésnek, gúnyolódásnak, megaláztatásnak és szenvedésnek vetette alá magát az örömért, hogy veszendő lelkeket lásson majd megmentve országában. Ha szeretitek gyermekeiteket, legyen főgondotok fölkészíteni őket az eljövendő, halhatatlan életre. A mostani, boldogtalan természettel sosem látják meg Isten paradicsomát. Munkálkodjatok, míg nappal van; hozzátok be az időt, s nyerjétek el a halhatatlanság koronáját. Mentsetek meg magatokat és családotokat, hiszen a lélek üdvössége igen-igen becses. {4T 503.2}   

***** {4T 503}