× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

A SZOMBATISKOLA

Olyan erény az életerős istenfélelem, amelyet nekünk is művelnünk kell. Isten hatalma képes elvégezni értünk azt, amit a világ összes rendszere sem érhet el. A keresztény jellem tökéletessége teljesen attól a kegyelemtől és erőtől függ, amit csakis Istenben találhatunk meg. A kegyelemnek a szívre gyakorolt ereje nélkül – ami felkarolja igyekezetünket és megszenteli fáradozásunkat, – nem tudjuk megmenteni lelkünket és mások üdvösségét sem. A rendszer és a rend szükséges dolgok, mégse képzelje senki, hogy Istennek a gondolkodásra és a szívre ható kegyelme és hatalma nélkül ezek magukban el tudnák végezni a megszentelést. Isten ereje nélkül a szív és a test csődöt mondana a szertartások sorában és terveink megvalósulásában. {3T 188.1}   

A Battle Creek-i szombatiskola lett E. atyafi egyedüli nagy szívügye. Ez kötötte le teljesen a fiatalok gondolatait s közben elhanyagolták a többi vallásos kötelességüket. Gyakran a szombatiskola befejeztével a vezető, tanító s jó néhány tanuló hazatért pihenni. Azt gondolták, hogy ezzel letudták a nap kötelességeit, nem hárul rájuk más felelősség. Mikor a harangszó a nyilvános istentiszteletekre hívott, s az emberek az Isten házába indultak, a szombatiskolai hallgatók javarészével találkoztak szembe. S bármilyen fontos is volt az istentisztelet, a szombatiskolások jó részét lehetetlen volt felrázni, hogy érdeklődjenek a tanítás iránt, melyet az igehirdető mondott el fontos bibliai tárgyakról. Sok fiatal el sem jött az istentiszteletre, de akik ott maradtak, azoknak sem vált javára az elhangzott ige, mert úgy érezték, hogy ez csupán fárasztó túlmunka. {3T 188.2}   

A szombatiskolákban legyen fegyelem és rend. A résztvevő gyerekek becsüljék meg a kiváltságokat, melyeknek örvendezhetnek. Várjuk el tőlük, hogy az iskola rendjéhez tartsák magukat. A szülők gondoskodjanak arról, hogy a gyerekek jobban áttanulmányozzák a szombatiskolai leckéket, mint a közönséges házi feladatokat. Ha a szülők és a gyerekek nem látják be, hogy erre szükség van, akkor jobb lenne, ha a gyermekek otthon maradnának, mert ez esetben a szombatiskola úgysem lesz áldásukra. A szülők és gyermekek dolgozzanak együtt a szombatiskola vezetőjével és tanítóival, ezzel bizonyítsák, hogy megbecsülik, amit értük tesznek. A szülők különösen viseljék szívükön gyermekeik vallásos nevelését, hogy a fiatalok alaposan megismerjék a Szentírást. {3T 189.1}   

Sok gyermek az időhiányra hivatkozik, hogy amiatt nem tudják átvenni a szombatiskolai leckét, mégis kevés olyan akad, aki ne találna időt rá, ha komolyan érdekelné. Némelyek játékokkal és korzózással töltik idejüket, mások meg ruházatuk felesleges díszítgetéseivel, ami csak a büszkeséget és hiúságot hizlalja bennük. Az így eltékozolt értékes órák az Isten ideje, amivel majd Isten előtt kell elszámolniuk. A felesleges díszítéssel vagy játékokkal, a mihaszna beszéddel töltött órák, mind-mind, cselekedeteikkel együtt, ítéletre fognak kerülni. {3T 189.2}