× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

BÜSZKESÉG ÉS HIÚ GONDOLAT

Kedves gyermekeim, P. és Q! {3T 81}   

Mindketten ámítjátok magatokat. Egyszerűen nem vagytok keresztények. Kereszténynek lenni annyit tesz, mint krisztusinak lenni. Messze lemaradtatok ugyan ebben, mégis bízom benne, hogy nem ámítjátok magatokat egészen addig, amíg túl késő nem lesz, hogy a menny számára alakítsátok ki jellemeteket. {3T 81.2}   

Mindeddig nem volt jó a példamutatásotok. Nem érkeztetek el arra a pontra, hogy engedelmeskedjetek Krisztus szavának: Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és úgy kövessen engem. Olyan leckék rejlenek ebben, amit ti még nem tanultatok meg. A magatok megtagadása nem hódított még teret a nevelésetekben. Nem kutatjátok az élet igéjét. Kutassátok az írásokat – mondta a mennyei tanító. Tudta, hogy erre mindenkinek szüksége van, ha igazán Krisztus követői akarnak lenni. A regényolvasást, azt szeretitek, az Isten akaratát azonban unalmasnak tartjátok. Korlátozzátok olvasmányaitokat az Isten szavára és olyan könyvekre, amelyek lelki és hasznos dolgokra nevelnek. így bezárjátok a kísértések egyik ajtaját, másrészt áldásban részesültök. {3T 81.3}   

Ha hasznotokra fordítottátok volna a világosságot, melyet Battle Creekben kaptatok, akkor ma már messze előbbre járnátok az istenes életben, mint ahol most vesztegeltek. Mindketten büszkék és hiúk vagytok. nem gondoltok arra, hogy el kell majd számolnotok a vagyonkezelésetekkel. Istennek vagytok felelősek összes kiváltságotokért, mindazért a pénzért, ami átmegy a kezeteken. A magatok szórakozásáról, önző kielégülésetekről gondoltok csak, a lelkiismeret és Isten jóváhagyásának rovására. Nem úgy viselkedtek, mint Krisztus szolgái, akik felelősséggel tartoznak Megváltójuknak, mert drága véren vásárolta meg őket. "Nem tudjátok, hogy annak szolgálatában vagytok és annak kell engedelmeskednetek, akinek, mint szolgák alárendelitek magatokat? Vagy a bűnnek, ami a halálra vezet, vagy az engedelmességnek, ami megigazulásra visz. De hála Istennek, hogy bár a bűnnek szolgái voltatok, szívből engedelmeskedtetek annak a tanításnak melyre oktattak. A bűntől megszabadulva az igaz élet szolgái lettetek." {3T 82.1}   

Azt állítjátok, hogy a Krisztus szolgái vagytok. Készséges és szíves engedelmességgel adóztok-e hát neki? Tudakoljátok-e, hogy hogyan élhettek leginkább annak kedvére, aki arra hívott el, hogy Krisztus keresztjének katonái legyetek? Emlegetitek-e a keresztet és dicsekedtek-e vele? Feleljetek Istennek erre a kérdésre. Minden cselekedetek, bármennyire titkosnak gondoljátok is, nyitott könyv mennyei Atyátok előtt. Semmi sem rejtett, semmi sem eltakart. Minden tettetek, azok összes rugói is nyilvánvalók őelőtte. Tökéletesen ismeri minden kiejtett szavatokat, de gondolataitokat is. Kötelességetek, hogy uralkodjatok gondolataitokon. Viseljetek hadat a hiú ábrándok ellen. Lehet, hogy azt gondoljátok, hogy nem bűn, ha gyeplő nélkül hagyjátok futni gondolataitokat. Holott ez nem igaz. Istennek vagytok felelősek érte, ha belemerültök a hiábavaló gondolatokba, mert a hiú ábrándokból pattan ki a bűn elkövetése, azon dolgok tényleges elkövetése, amivel gondolatban foglalkozunk. Uralkodjatok gondolataitokon, s akkor sokkal könnyebben tudtok uralkodni cselekedeteiteken is. Szenteljétek meg gondolataitokat. Velük cáfoljuk meg az érveléseket és minden önhittséget, amely Isten ismerete ellen lázad, sőt minden értelmet a Krisztusnak tartozó hódolatra szorítunk. Mikor majd eljuttok erre az állapotra, akkor majd mindketten jobban megértitek a megszentelődés folyamatát. Tiszta, erkölcsös és emelkedett lesz a gondolkodástok, tetteitek pedig ártatlanok és bűntelenek. Akkor szentnek és tisztességesnek őrzitek meg a testeteket, hogy Istennek tetsző élő, szent áldozatul ajánlhassátok fel azt. Ez legyen ésszerű hódolatotok. Az Úr elvárja tőletek, hogy tagadjátok meg magatokat a kisebb, csakúgy, mint a jelentősebb ügyekben. Teljesen adjátok át magatokat Istennek, mert jelen állapototokban nem hagy jóvá titeket. {3T 82.2}   

Áldatlan benyomást tettetek az ...-i fiatalokra. Hiú kérkedésre való hajlamotok fölösleges kiadásokhoz vezettek. Nem értitek meg, hogy az Úr igényeket támaszt veletek szemben? Nem ismeritek a lemondás édes gyümölcseit? Pedig szentek annak gyümölcsei. Eddig az volt az életetek rendje, hogy magatokat szolgáltátok, a magatok gyönyörűségére éltetek. Az volt a szokásotok, hogy hiúságotok kielégítésére költöttétek a pénzeteket. Jaj, mennyivel jobb lenne ha megfékeznétek kívánságaitokat és áldozatot hoznátok Isten igazságáért. S ha így megtagadtátok volna a szem kívánságát, a test kívánságát és az élet kérkedését, akkor tehettetek volna valamit az Isten kincstárába! Ahelyett, hogy fölösleges dolgokat vásárolnátok, utaljátok át inkább pénzeteket a mennyei takarékpénztárba, hogy mikor a Mester eljön, megkaphassa mind a tőkét, mind a kamatot. {3T 83.1}   

Az volt-e a legfőbb célotok, hogyan is hoznátok tisztességet Üdvözítőtökre a földön? Jaj, dehogyis ezt kutattátok! A magatok tisztessége, az tetszik nektek, meg az, hogy mások megtiszteltetésben részesítsenek titeket. Dehogy azt kutattátok, mi is tetszene Istennek, – azzal nem törődtetek. A tiszta és szeplőtlen vallás erős elvi horgonynak bizonyulna számotokra. Hogy megfelelhessetek az élet végtelenül komoly céljainak, messze kerüljétek el azok példáját, akik csak a maguk örömét és kedvtelését hajszolják, s akik előtt nem az Isten félelme lebeg. Hiszen az Úr bőségesen gondoskodott rólatok. Nem hagyott titeket segítség nélkül, – vagyis ha eleget tesznek az igéjében lefektetett feltételeknek, s ha elkülönültök a világtól, akkor erőt nyerhettek tőle, hogy elnyomjatok magatokban mindennemű lealjasító áramlatot s azt fejlesszétek, ami nemes, ami jó, ami felemelő. Krisztus lesz bennetek az "örök életre buzgó vízforrás". Az akarat, a szellemi képesség és minden érzelem, amikor a vallás uralja azokat, átalakító hatalommal rendelkezik. {3T 83.2}   

Tehát akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére.. Itt ölt testet az az elv, mely minden tett, gondolat és indítóok gyökerénél nyugszik, az egész lény odaszentelődése mind testileg, mind szellemileg az Isten Lelkének. Feltétlenül meg kell feszítenünk a megszenteletlen akaratot és szenvedélyeket. Méltán tekinthetjük ezt súlyos belharcnak és kíméletlen tusakodásnak. Mégis meg kell tennetek, máskülönben Jézus ajkáról fogjátok hallani: Távozzatok! Mindenre lesz erőtök a Krisztusban, aki megerősít benneteket. Abban a korban vagytok, mikor az akarat, az étvágy és a szenvedélyek zajosan követelik a kielégülést. Isten magasztos és szent célokra ültette ezeket a természetetekbe. Nem elkerülhetetlen, hogy átokká váljanak számotokra, hogy lealjasítsanak. Csakis akkor válnak átokká, amikor nem hajlandók alávetni magukat az ész és a lelkiismeret uralmának. A megfékezés, a megtagadás idegen szavak és tettek nektek, amelyet nem ismertek tapasztalatból. Játékszerek vagytok csupán a kísértések kezében. A megszenteletlen gondolkodás elmulasztja, hogy elnyerje az erőt és megnyugvást, melyről pedig Isten gondoskodott számára. Nyugtalanok és ellenállhatatlanul vágyakoznak valami új után – olyasmi után, ami kielégíti, szórakoztatja és izgatja a gondolatokat -, ezt nevezik élvezetnek. Az ellenfél csábító bájokkal bír, mellyel leköti az érdeklődést és felajzza a képzeletet, különösen a fiatalokét, hogy le tudja láncolni őket a csapdájába. Homokra építetek. Szívetek mélyéből könyörögjetek hát: Uram, tisztítsd meg legbelső lelkünket. Vagy jóra vezetitek a fiatalokat, vagy pedig gonoszságra. {3T 84.1}   

Bárcsak a békesség Istene szentelné meg teljesen lelketeket, testeteket és szellemeteket. {3T 84.2}