× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

AZ IGAZSÁG HÍRNÖKE CSOPORT

Függelék {1T 122}   

1855-ben, mikor a New York államban, Oswegoban jártam, megmutatták nekem, hogy Isten népét koloncok húzzák le, és hogy Ákánok vannak táborukban. Isten munkája alig haladt, és szolgái közül sokan elcsüggedtek, mert az igazság nem terjed. New Yorkban senki sem csatlakozik a gyülekezethez. Létrejött az Igazság Hírnöke csoport, és még egy ideig szenvedni fogunk hazug nyelvüktől és félremagyarázásaiktól. Mégis türelmesen kell viselnünk, mert most, hogy kiváltak közülünk, nem fogják annyira megsebezni Isten ügyét, mintha közöttünk maradnak. {1T 122.1}   

Isten helytelenítőn tekint gyülekezetére, a köztük levő romlott egyének miatt. Elsők akartak lenni, pedig nem helyezték őket az élre, sem Isten, sem testvéreik. Önzés és dicsőség keresése jelezte útjukat. Mező nyílt most meg a hasonlóak előtt, ahova mehetnek. Legelőt találhatnak a maguk fajta közt. Dicsérjük Istent, hogy könyörületében megszabadította gyülekezetét. Isten sokukat átadta a maguk útjának, hogy megteljenek cselekedeteikkel. Izgalom és rokonérzés vezeti most őket, ami némelyeket félre fog vezetni. De minden becsületes lélek felvilágosítást kap e csoport valódi állapotáról – s Isten különleges népével fognak maradni, szilárdan fognak ragaszkodni hitükhöz, és követni fogják az alázatos ösvényt. Lerázzák azok hatását, akiket Isten útjukra hagyott, mely az ő dolgaikkal lesz tele. Láttam, hogy Isten lehetőséget adott nekik a javulásra, felvilágosította őket, önszeretetükről s egyéb bűneikről, de nem engedelmeskedtek neki. Nem tértek a jó útra, s Isten könyörületesen megszabadította tőlük a gyülekezetet. Az igazság gyökeret fog verni, ha Isten szolgái és a gyülekezet Istennek és ügyének szentelik magukat. {1T 122.2}   

Láttam, hogy Isten népének fel kell kelnie, és magára öltenie a fegyverzetet. Krisztus hamarosan eljön, s a könyörület utolsó üzentének nagy munkája túl fontos, hogy felfüggesszük, míg a Hírnök-csoport hazugságaira, félre magyarázásaira s rágalmazásaira felelgetnénk – csak, mert ők ezzel táplálkoznak és ezeket terjesztik. Nekünk az igazságon, a jelen igazságon kell időznünk. Fontos munkát végezünk, nem szabad hát leállnunk. Emögött Sátán rejtőzködik, hogy elterelje gondolatainkat a jelen igazságról és Krisztus eljöveteléről. Az angyal így szólt: „Jézus mindenről tud.” Nemsokára eljön a napjuk. Mindenkit a szerint ítélnek meg, amit földi életükben tettek. A hazug nyelveket meg fogja állítani. Rémület fogja majd el Sionban a bűnösöket. Az istenteleneket pedig félelem szállja meg. {1T 123.1}   

***** {1T 123}