× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

NE HAGYJÁTOK MAGATOKAT MEGCSALNI

Sátán igyekszik tévelygésre vezetni Isten népét, letéríteni őket a helyes ösvényről. Minden eszközt megpróbál. Ott tör rájuk ahol a legkevésbé őrizkednek. Ezért fontos megerősíteniük minden pontot. A battle creeki gyülekezet nem szándékozott ellenünk fordulni; olyan jó gyülekezet ez, amilyen csak létezhet; ám sok fordul a kockán Battle Creekben, ezért Sátán egész tüzérségét beveti ellenük, ha ezzel akadályozni tudja a művet. Mélyen együtt érzünk ezzel a gyülekezettel megalázottságukban, és ezt mondjuk: Senki szívében se támadjon diadal lelkülete. Isten meg fogja gyógyítani népének összes helytelenségét, s még igazsága hatalmas védőjévé teszi őket, ha alázatosan járnak, ha minden ponton ébren lesznek, és őrizkednek a Sátán támadásai ellen. Ez a nép folyton Sátán tüze alatt áll. Valószínűleg egyetlen más gyülekezet sem viselné ezt olyan jó állapotban. Tekintsetek hát szánakozó szemmel a battle creeki testvérekre, s esedezzetek Istenhez, hogy segítse megvédeni ezt az erődöt. {1T 628.2}   

Mikor férjem tehetetlen volt, s otthon kellett maradnom miatta, Sátán örvendezett, és senkit sem szorított, hogy olyan megpróbáltatásokat vessen ránk, mint az előző oldalak elmondják. De mikor 1866. december 19-én elindultunk, látva, hogy arra van kilátás, hogy teszünk valamit Krisztus művében ügyének ártalmára, és a népen nyugvó ámítások egy részét leleplezzük, serkentve érezte magát, hogy tegyen valamit akadályozásunkra. Ezt sehogy olyan eredményesen el nem érhette, minthogy arra vitte régi barátainkat Battle Creekben, hogy visszavonják tőlünk szeretetüket, és terheket vessenek ránk. Kiaknázta a kedvező körülményeket, s mintegy gőzerővel mozgatta az ügyet. {1T 629.1}   

Ámde hála legyen Istennek, nem állított meg bennünket, és össze sem zúzott teljesen. Hála Istennek, még élünk, s az Úr kegyelmesen visszatért, hogy áldja tévelygő, de bűnbánó és bűnét bevalló népét. Testvérek, szeressük őket még jobban, s imádkozzunk értük többet most, hogy Isten kinyilvánította irántuk nagy szeretetét. {1T 629.2}