× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

EGÉSZSÉG ÚJÍTÓ

Az emberek tudatlanságban pusztulnak el. Isten küldöttje így szól: „Adjatok hitetekhez erényt, az erényhez tudást!” Miután befogadtuk az örömhír hitét, első dolgunk szert tenni erényes és tiszta elvekre, így kitakarítanunk gondolatainkat és szívünket az igazi tudás befogadására. Csaknem minden néven nevezendő betegség szorongatja népünket, mi mégis mintha szívesen maradnánk tudatlanságban a gyógyulás eszközei felől, és az útról, melyen elkerülnék a betegséget. {1T 552.2}   

Az egészség intézet fölállításával nemcsak az volt Isten célja, hogy ismeretet terjesszen az oda járó, aránylag kevesek körében, hanem hogy sokakat megtanítsunk a házi kezelésre. Az Egészség újító az eszköz, amelyen át az igazság sugarainak az emberekre kell ragyognia. A legjobb egészségügyi folyóirattá kell válnia országunkban. Meg kell felelnie az egyszerű emberek igényeinek, készen állni válaszolni minden méltányos kérdésre. Pontosan meg kell magyaráznia az élet törvényeinek legfőbb elveit, s hogy miként engedelmeskedjenek azoknak, így megőrizve egészségüket. A fő cél, melyet az ilyen folyóirat kiadásánál szem előtt kell tartanunk, hogy Isten szenvedő népének javát szolgálja. Az Egészségi újítónak el kell érnie, és oktatnia az embereket, különösen azokat, akik túl szegények intézetünkben kezeltetni magukat. {1T 552.3}   

***** {1T 553}