POLITIKAI GONDOLATOK

1865. december 25-én Rochesterben az Úr sok mindent elém tárt Isten népe felől, ami ezekre az utolsó napokra szóló munkával kapcsolatos. Láttam, hogy sok szombattartó nem üti meg az örökélet mértékét. Nem vonják le a tanulságokat Izráel gyermekeinek viselkedéséből, hanem követik egyik-másik gonosz útjukat. Ha megmaradnak a bűnökben, elhullnak majd, akár az izráeliták, és soha be nem lépnek Kánaánba. „Mindezek pedig példaképen estek rajtok; megírattak pedig ami tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett.” {1T 533.2}   

Láttam, hogy sokan elhullnak mielőtt elérnék az országot. Isten vizsgálja és igazolja népét, s a jellemvizsgán sokan nem ütik meg Isten mértékét. Sokakra kemény munka vár, hogy legyőzzék jellemük fura szokásait, s ne legyen rajtuk se szeplő, se ránc, sem egyéb efféle, hanem szent és feddhetetlen legyen Isten és ember előtt. Sok hitvalló szombattartó nincs különösebben áldására Isten ügyének vagy a gyülekezetnek, míg alaposan meg nem változik. Sok szombattartó nem felel meg Istennek politikai nézetei terén. Nem él összhangban Isten igéjével, sem egységben a szombattartó hívők testületével. Nézeteik nem egyeznek meg hitünk elveivel. Elég világosságban részesültünk mindazok helyesbítésére, akik készek belátni tévedésüket. Akik még mindig ragaszkodnak az igazság lelkületével ellenkező politikai elgondolásaikhoz, azok megszegik a menny elveit. Ezért, amíg megmaradnak ebben, nem lehet övék a szabadság és megszentelődés lelkülete. {1T 533.3}   

Elveik és politikai állásfoglalásuk hatalmasan akadályozza lelki fejlődésüket. Ezek a nézetek és elvek szüntelen csapdák számukra, hitünknek pedig szégyene. Akik ragaszkodnak ezekhez az elvekhez, végül olyan helyzetbe kerülnek, amilyenben az ellenség szeretné látni őket, vagyis véglegesen elkülönülnek a szombattartó keresztényektől. Ezek a testvérek nem nyerik el Isten jóváhagyását, amíg nincs bennük szeretet az elnyomott feketék iránt. S addig nem értenek egyet hazájuk tiszta, köztársasági elveivel. Istennek ez a földi lázadás nem tetszik jobban, mint a mennyei tetszett, mikor a nagy lázadó kérdésessé tette Isten kormányának alapelveit, és mikor kirekesztették őt a vele, és lázadásával rokonszenvezőkkel együtt {1T 534.1}   

***** {1T 534}