× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

A MUNKA KELETEN

Az Úr közölte, hogy eljött az idő, amikor erőteljesebben kell dolgoznunk keleten. Végre ott is belátják a szervezet és rend szükségességét. Lelkészeinknek nem kell többé oly csüggesztő körülmények között dolgozniuk, mint azelőtt. A könyörület angyala kelet fölött lebeg. Az angyal így szólt: „Erősítsétek a maradandó dolgokat. Hirdessétek az üzenetet azoknak, akik még nem hallották.” Akadnak keleten olyanok, akik abban a veszélyben forognak, hogy a végletekig mennek, mikor az Úr újjáéleszti köztük a munkát. Ne feledjék, hogy az Úr áthelyezte tőluk a munkáját nyugatra, hogy megalázza őket és letörje köztük a független, lázadó lelkületet, és arra vezesse őket, hogy többre becsüljék hűséges szolgai fáradozását. {1T 389.1}