× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

VESZEDELMES IDŐK

A hitetlen világnak hamarosan lesz miről gondolkodnia a ruhákon és külső megjelenésen kívül. Amikor a szorongás és bizonytalanság elszakítja gondolataikat ezekről, nem lesz hova fordulniuk. Nem foglyai a reménynek, ezért nem fordulnak az erősséghez. Szívük el fog halni a bánkódás s félelem miatt. Nem tették Istent menedékükké; nem lesz vigasztalójuk, Isten nevetni fog bajukon, gúnyolódik, ha hatalmába keríti őket a rettegés. Semmibe vették, és lábbal taposták Isten szavának igazságait. Túl sokat törődtek a fényűző ruházkodással. Hangos jókedvvel és nevetgéléssel töltötték életüket. Szelet vetettek, vihart kell aratniuk. A nemzetek szorongása és tanácstalansága idején sokan lesznek, akik nem teljesen adták át magukat a világ és Sátán szolgálata romboló hatásának, s akkor majd megalázzák magukat Isten előtt, teljes szívvel hozzá fordulnak, Isten pedig elfogadja őket, s megbocsát nekik. {1T 268.3}   

A szombattartók közül, akik semmi áldozatra sem voltak készek, hanem behódoltak a világ befolyásának, próbára és vizsgálatra kerülnek. Az utolsó napok veszedelmei a sarkunkra hágnak, és olyan megpróbáltatás jön a fiatalokra, amire senki sem gondolt. A legnagyobb szorongásba és tanácstalanságba kerülnek. Próbára kerül hitük valódisága. Vallják, hogy várják az ember Fiát, mégis némelyikük siralmas példa a hitetlenek előtt. Nem készek lemondani a világról, hanem egyesültek velük. Részt vettek kirándulásaikon s más élvezetet, kéjt kergető gyülekezéseiken. Azzal áltatták magukat, hogy ártatlanul szórakoznak. Azonban – megmutatták nekem – épp ezek a bűnös kielégülések teszik őket a világ gyermekeivé. Élvezeteik elválasztják őket Istentől. Az Úr nem tartja őket követőinek. Nem ilyen példát adott nekik. Csak az önmegtagadók, akik józan, alázatos, szent életet élnek, azok Jézus igazi követői. Az ilyenek nem tudnak részt venni, nem tudják élvezni a világ szerelmeseinek üres, léha beszélgetéseit. {1T 269.1}   

A szívszaggató gyötrelem napja áll előttünk. Tudomásomra adták, hogy félreérthetetlen bizonyságtételeket kell hordoznunk, és akik az Úr segítségére sietnek, azok elnyerik áldását. A szombattartókra kötelesség vár. Az abroncsos szoknya – láttam – utálatosság, és minden szombattartónak helytelenítenie kell e nevetséges divatot, amely a vétek kendőzője, és rosszhírű párizsi házból ered. Egyéneket mutattak be nekem, akik megvetik az intéseket, ha a mennyből jönnek is. Ürügyet találnak, hogy elhárítsák a legfélreérthetetlenebb bizonyságtételt, s az összes nyert világosság ellenére, felveszik a krinolinokat, mivel ez a divat, és kockáztatják a következményeket. {1T 269.2}   

Az Úr felhívta figyelmemet Ésaiás 3. fejezetének jövendölésére, mint ami az utolsó napokra vonatkozik. A megrovás Sion lányainak szól, akik csak a külső megjelenéssel és hiúsággal törődnek. Olvassátok el a 25. verset: „Férfiaid fegyver által hullnak el, és vitézeid harcban.” Megmutatták nekem, hogy ez a szent szöveg szigorúan beteljesedik. A hitvalló keresztény férfiak és nők akiknek nincs keresztény tapasztalatuk, nem viselnek terheket, és nem tartják egyénileg felelősnek magukat, próbára fognak kerülni. Porig lesznek alázva. és vágyni fognak a tapasztalatra Isten dolgaiban, melyre elmulasztottak szert tenni. {1T 270.1}   

Dúl a harc most itt lenn,
Védd népedet, ó Isten!
{1T 270.2}   

***** {1T 270}