× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

A MŰ NYUGATON

Láttam, hogy nyugaton értékes emberek fogadták el az igazságot, akik majd az ügy oszlopaivá válnak. Mikor világi ügyeiket úgy igazgatják, hogy javaik egy részével szabadabban rendelkezhessenek, ki fogják venni részüket az ügy támogatásából. Azt is láttam, hogy többen készek befogadni az igazságot, amit keleti testvéreik bőkezűsége juttatott hozzájuk, anélkül, hogy fillérükbe került volna. A nyugati testvérek keljenek fel, fedezzék a költésegeket államaikban. Az Úr meg fogja próbálni őket, hogy lássa, visszavonják-e a világtól szeretetüket, hogy hitük tettek által váljék tökéletessé. {1T 250.1}   

Láttam, hogy Isten kinyújtotta kezét, hogy nyugaton betakarítsa a lelkeket. Olyan embereket hozott ki ide, akik tanítani tudják, és akiknek kötelessége lesz új területekre eljuttatni az igazságot. Láttam, hogy ha keletről nyugatra telepedett emberek – akik elviselték az új országba telepedés nehézségeit – értelmesen fogadják be a jelen igazságot, olyan kitartók és határozottak lesznek az igazságban, amint világi tisztségeket biztosítattak maguknak, és olyan lelkesen fognak majd az igazság terjesztéséhez is. Ha nincs bennük ez a buzgalom, az igazság még nem tette meg rájuk megmentő, megszentelő hatását. {1T 250.2}   

Emlékezetembe idézték az …-i összejövetelt. P. testvér átérezte az ügy terhét. R. viszont ellenző lelkületben élt. Bizonyságtétele nem egyezett Isten munkájával, bánatot, terhet rótt a mű fejlesztésén fáradozókra. Az ügyre nézve, mégis jobb lett volna, ha kissé tovább elviselték volna őt, és a zavart, melyet okozott. Láttam. hogy P. testvér elhamarkodva cselekedett vele szemben. R-nek és hitünk ellenségeinek kezére játszotta az előnyt. P. testvérnek várnia kellett volna, míg R. vallásos jelleme jobban kialakul. Rövidesen vagy csatlakozott volna Isten maradék népéhez, vagy maguk mögött hagyták volna őt. Így korára való tekintettel R-é lett az emberek rokonszenve. Merített a Hírnök csoport lelkületéből, és az egész lényét elsötétítette. Felesége ingerlékeny és elégedetlen, buzgón terjeszti a hazug híreket. Azt a szerepet tölti be férje mellett, melyet Jézabel töltött be Akháb mellett. Tüzeli a testvért, hogy harcoljon Isten szolgái ellen, akik elevenbe vágó bizonyságtételt hirdetnek. {1T 250.3}   

Befolyásuk keleten határozottan az igazság Lelke és azok ellen volt, akik életüket az igazság fejlesztésének szentelték. Olyan csoport tevékeny keleten, amely állítja, hogy hisz az igazságban, de titkon elégedetlenek a mű felelős vezetőivel. Benső gondolataik nem törnek felszínre, míg valamely Isten munkája ellen irányuló áramlat nem támad. Akkor aztán napvilágot lát igazi lelkületük. Készségesen meghallgatnak, melengetnek és terjesztenek alaptalan, hazug híreket, hogy elpusztítsák a munkát végzők áldásos hatását. Aki el akar szakadni a testülettől, alkalma is fog nyílni. Valami történi fog, ami mindenkit kipróbál. A nagy rostálás ideje közvetlen a küszöbön áll. Az irigy és gáncsoskodó, aki gonosz dolgokra vár, ki lesz rostálva, mert gyűlölik a megrovást, s megvetik a helyesbítést. Akik lelkületben is egyek a harmadik angyal üzenetével, azoknak nem lehet közössége R. és felesége szellemével. {1T 251.1}   

***** {1T 251}