× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

HŰTLEN INTÉZÖ

Megmutatták nekem, hogy Isten Lelke egyre kevésbé tud hatni F.-re, míg nincs több Istentől nyert ereje a győzelemre. Már jó ideje ő maga és érdeke a legfőbb neki. Büszke szíve, merev, féktelen akarata és vonakodása, hogy bevallja és elhagyja hibáit, elvezette őt a szörnyű helyzetbe, ahová került. Botor útja régóta kárt okoz az ügynek. {1T 227.1}   

Követelőzőn viselkedik, ami bátorítja a gyülekezetben a hibakeresés lelkületét. Szigorú, mikor arra semmi szükség. Uralkodik, akin csak tud. Imái s intései azt a nézetet keltették a testvérekben, hogy odaadó keresztény, és ez lehetővé tette, hogy hibái hassanak rájuk. Álmodozása és furcsaságai sokak gondolkodására károsan hatottak. Akadt oly gyönge, aki követi példáját. Láttam, hogy sokkal többet ártott az ügynek, mint amennyit használt. {1T 227.2}   

Ha befogadta volna az Istentől kapott utasítást, és kiküszöbölte volna hibáit, győzelmet aratott volna erős szokásai és gyönge oldalai fölött. Láttam, azonban, hogy oly sokáig hagyta szokásaira a kormányzást, hogy az erős ellenség gúzsba kötötte. Napi ügyei nem kifogástalanok. Becstelenség kerítette hatalmába. A kincstárból jogtalanul javakat vett ki, és magára költötte. Szerinte testvéreinél értelmesebben költi a pénzt. Mikor anyagiakat bíztak rá, s az adományozó megnevezte, hogy kinek szánta, a pillanat hatása alatt cselekedett, a maga elgondolása szerint használta az összeget, az adományozó kívánságának teljesítése helyett. S amennyit jónak látott, magára költött. Isten rossz szemmel nézi ezt. Becstelen viselkedés ejtette rabul. Azt tartotta, hogy Ő az Úr intézője, úgy használhatja hát a más javait is, ahogy jónak látja. Holott mindenki legyen a maga intézője. {1T 227.3}   

Elvetette testvéreinek tanácsát, és a maga erejével dolgozott, a maga feje után ment és visszautasított mindent ami helyes belátásra bírhatta volna. Ha valaki megintette, nem tetszett neki az illető modora vagy személye, így elrekesztette a javulás útját. Az Úr már jó ideje nem fogadja el fáradozását. Sokkal többet dolgozik a maga, mint az ügy javára. {1T 228.1}   

Mikor valahova odaköltözik, imái és intései megteszik hatásukat és a testvérek tökéletes kereszténynek vélik. Kedvelik, mert igehirdetőnek tartják. De közelebbről megismerve őt, keserűen csalódnak, mikor látják önzését izgágaságát, nyersességét s furcsaságait. Csaknem naponta bukkan felszínre egy-egy különös szeszélye. Agyát teljesen leköti a tervezés, hogy megkaparintson magának valamit, majd jókora nyereséggel eladja valakinek. Majd újra terveket sző. Üzletelése és tervezése sorvasztón hat Isten ügyére. Útja kiszámítottan romboló, és sebeket okoz csaknem mindenhol. Micsoda példa a nyájnak! Napi dolgaiban igen önző, s gyakran kihasználja azokat, akikkel kereskedik. Isten helytelenítőn tekint rá. Gyümölcseiről ismerik meg a jó fát. {1T 228.2}   

****** {1T 228}