ESKÜTÉTEL

Láttam, hogy Isten néhány gyermeke hibát követ el az eskükkel kapcsolatban. Ezt Sátán arra használja, hogy elnyomja őket, elvegye tőlük az Úr pénzét. Láttam, hogy Urunk szavai: „Egyáltalán ne esküdjetek”, nem érinti a bíróság előtt tett esküt. „Legyen a ti beszédetek: Úgy, úgy; nem, nem, ami pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon.” Ez a mindennapi beszélgetésekre vonatkozik. Akad, aki nagyzol. Van, aki életére esküszik, mások fejükre esküsznek – oly bizonyos, mint ahogy itt állnak, nyakukat teszik rá. Van, aki az eget s a földet hívja tanúul, hogy amit mond, igaz. Van, aki „Isten engem úgy segéljen”-t mond, ha nem lenne igaz, amit mond. Jézus az efféle, mindennapos esküdözések ellen inti a tanítványokat. {1T 201.1}   

Embereket helyezett fölénk kormányzóul, s törvényeket az emberek igazgatására. Ha a törvények nem léteznének, a világ állapota sokkal rosszabb lenne. Vannak jó, vannak rossz törvények. A rosszak nagyon szaporodnak, de eddig még nem kerültünk szorult helyzetekbe. Isten támogatni fogja népét a szilárdságban, és igéje elveinek élésében. Mikor a földi törvények ütköznek Isten szavával és törvényeivel, Istennek kell engedelmeskedniük, tekintet nélkül a következményekre. Ne engedelmeskedjünk országunk törvényének, amikor azt parancsolja, hogy rabszolgát vissza kell szolgáltatni tulajdonosának. Vállalnunk kell e törvény megsértésének következményeit. A rabszolga nem ember tulajdona. Isten a jogos ura, és embernek nincs joga elfogni, és magáénak követelni Isten keze munkáját. {1T 201.2}   

Láttam, hogy az Úrnak még mindig van köze a földi törvényekhez. Míg Jézus a szenthelyen van, a kormányzók és az emberek is megérzik Isten fékező Lelkét. De nagymértékben Sátán ellenőrzi az embereket, s ha nem lennének földi törvények, sokkal többet kellene szenvednünk. Láttam, hogy amikor kimondottan szükséges, s felszólítják őket törvényes úton bizonyítani valamit, Isten gyermekei nem sértik meg az igét, ha ünnepélyesen Istent hívják tanúul, hogy amit állítanak, az színtiszta igazság. {1T 202.1}   

Az ember nagyon romlott, ezért a törvényeket úgy szövegezik meg, hogy saját fejére hárítsa vissza a felelősséget. Vannak, akik nem félnek hazudni embertársaiknak. De arra tanították, és Isten féken tartó Lelke arra készteti őket, hogy félelmetes dolog Istennek hazudni. Ananiás és Zafira esetét hozhatjuk fel példának. Eskünél embertől Istenhez utalják át az ügyet, tehát, ha valaki hamisan esküszik, nem embernek, hanem Istennek hazudik, aki olvas szívükben, s mindig ismeri a tiszta igazságot. Törvényeink főbenjáró bűnnek tekintik a hamis esküt. Isten gyakran megbüntette a hamisan esküvőt, és előfordult, hogy még ajkán volt az eskü szava, a pusztító angyal már le is vágta őt. Ez a gonoszok rémületének bizonyult. {1T 202.2}   

Láttam, hogy ha van ember, aki eskü alatt következetesen bizonyíthat, az a keresztény. A keresztény Isten arcának világosságában él. Erőről erőre jut. Mikor fontos dolgokban kell a bíróságnak döntenie, senki sem hívhatja nyugodtabban tanúnak Istent, mint a keresztény. Angyal szólított megjegyeznem, hogy Isten magára esküszik: 1Mózes 22:16, Zsidók 6:13,17. Megesküdött Ábrahámnak (1Mózes 26:3), Izsáknak (Zsoltár 105:9, Jeremiás 11:5) és Dávidnak (Zsoltár 132:11, Cselekedet 2:30). Isten elvárta Izráel gyermekeitől, hogy esküdjenek meg ember az embernek: 2Mózes 22:10–11. Jézus elítélésének napján alávetette magát az eskütételnek. A főpap megkérdezte: „Az élő Istenre kényszerítelek téged, hogy mondd meg nékünk ha te vagy-e a Krisztus, az Istennek fia? Te mondád.” – felelte Jézus. Ha Jézus, amikor tanítványait tanította, a törvényszéki esküről beszélt volna, akkor rendre utasította volna a főpapot, és jelenlevő követői okulására azt tette volna, amit hirdetett. Sátán örül, hogy néhányan hamis színben látják az eskütételt. Ez lehetőséget ad, hogy föléjük kerekedjék, elvegye tőlük Uruk pénzét. Isten intézői legyenek előrelátóbbak tervezzenek jól, készüljenek kivédeni Sátán csapdáit, mivel erősebben fog mesterkedni, mint valaha. {1T 202.3}   

Láttam, hogy néhányan előítéletet táplálnak kormányzóink és törvényeink iránt. Pedig törvények nélkül rémes lenne a világ. Isten határt szab kormányzóink elé, mert mindenki szíve a kezében van. A határokat nem engedi átlépni. Kormányzóink közül sokat ellenőriz Sátán, de láttam, hogy Istennek a kormányzók között is vannak eszközei. Néhányan majd megtérnek az igazsághoz. Jelenleg azt teszik, amit Isten akar. Sátán ügynökei javaslatokkal állnak elő, melyeket, ha törvénnyé emelnének, Isten munkájának akadályai lennének ami nagy gonoszságot teremne. A jó angyalok ilyenkor indítják Istennek eme ügyvivőit, hogy erős érvekkel szálljanak szembe a javaslatokkal; ezeknek Sátán eszközei ellene nem állhatnak. Isten néhány eszközének hatalmában fog állni, hogy gátat vessen sok-sok gonoszságnak. Így a munka tovább fog folyni, míg a harmadik angyal üzenete be nem töltötte hivatását. A harmadik angyal hangos kiáltásakor ezek előtt az ügyvivők előtt lehetőség nyílik befogadni az igazságot. Néhányan megtérnek, és kitartanak a szentekkel a nyomorúság idején. Mikor Jézus kilép a szentek szentjéből, féken tartó Lelkét visszavonja a kormányoktól és emberektől. Átengedi őket a gonosz angyalok ellenőrzésének. Akkor Sátán javaslatára, és Sátán irányítása mellett olyan törvényeket hoznak, hogy ha azok a napok meg nem rövidülnének, senki meg nem menekülne. {1T 203.1}   

***** {1T 204}