× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

6. fejezet

9. (18:1-5; lásd Róma 12: 19, megjegyzéseit) Az ötödik pecsét - Mikor az ötödik pecsétet föltörték, János látomásban az Isten szaváért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért megöltek csoportját látta az oltár alatt. Ezután következik a 18. fejezetben leirt események, mikor kihívják Babilonból a hűségeseket és igazakat. (18.1-5) (1906, 39. kézirat) {7BC 968.5}   

13-17. Lásd 16:1-21 megjegyzéseit {7BC 968.6}   

14-17. Lásd Máté 28:2-4 fejtegetését. {7BC 968.7}   

15-17. Lásd Róma 3:19 értelmezését. {7BC 968.8}   

16. Lásd Máté 27: 21, 22, 29 észrevételeit. {7BC 968.9}