× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

1. fejezet

21. (Galata 2:20; lásd Galata 6:14; Jelenések 3:1 megjegyzéseit) Mi a kereszténység? - Mikor Pál apostol Krisztus kinyilatkoztatása által üldözőből kereszténnyé tért meg, kijelentette, hogy kellő időn kívül született. Ettől kezdve Krisztus lett számára minden mindenben. „Nekem az élet Krisztus" - mondta. Ez a legtökéletesebb rövid megfogalmazása a Szentírásban annak, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Ez az evangéliumi örömüzenet teljes igazsága. Pál megértette, amit sokan nem látszanak megérteni. Milyen erőteljesen komoly és buzgó is volt az apostol. Szavai bizonyítják, hogy gondolatai Krisztusra összpontosultak, hogy egész élete Urával szövődött egybe. Paneledének Krisztus volt szerzője, támasza és forrása. (Szemle és hírnök 1897 október 19) {7BC 903.1}   

(2Korintus 11:26,27; Efézus 4:13) Pál erkölcsi nagysága - Krisztusban Pál elérte az ember teljes erkölcsi termetét. Milyen folyamat által fejlődött ki lelki élete? Élete a nehézségek, viszály és fáradtságos munka szakadatlan sorozatából állt. (2Korintus 11:26, 27) (1880, 5. levél) {7BC 903.2}