× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

3. fejezet

1-5. Lásd Ésaiás 3:18-23 észrevételeit. {7BC 941.9}   

3, 4. (2Mózes 32:1-6; lásd 4Mózes 15:38,39 megjegyzéseit) A hiúság bimbója, virágja - Bálványokat melengetnek családjainkban és gyülekezeteinkben ma, melyeknek ugyanaz a hatása, mint az aranyborjúnak az izraelitákra. Népünk kutassa ki magát. A pásztorok végezzék Isten hű őreiként feladatukat. Ismerjék föl, milyen bálványokat melenget népünk. Aki szerény körülmények között él, gondolja meg, hogy a világosság különálló, megkülönböztethető népekém kell élniük ruházatuk, beszédük, viselkedésük terén. Értsék meg, hogy kis és nagyobb dolgokban való bálványimádásuk elválasztják őket Istentől. Mikor intés érkezik, szégyenkeznek ugyan, de nem bűnbánók. Nagy világosságban részesültek, nagy lehetőségekben, sorról-sorra, évről-elvre, ruházatukban mégis a hiúság bimbózik és virít, leleplezve szívük gondolatait és szándékait. (1898, 52. kézirat) {7BC 941.10}   

(1Timótheus 2:8-10) Milyen bálványokat melengetünk? - Az izraelitáknak ez a bálványimádása bántó volt Isten szemében. Ma is ugyanilyen bántó bálványokat melengetnek családjainkban és gyülekezeteinkben. Ezek úgy hatnak ránk, mint az aranyborjú hatott az izraelitákra. Isten hitvalló népe szembeszökőn semmibe veszi Péter figyelmeztetését: „Ékessége ne legyen külső..." {7BC 941.11}   

Eljött az ideje, amikor népünknek önvizsgálatot kell tartania, hogy fölismerje milyen bálványokat melenget - mikor a nyáj pásztorainak Isten őreiként hűséges munkát kell végezniük. Ruházatban, beszédben, viselkedésben a világtól különálló, fölismerhető népnek kell lenniük. „Akarom azért, hogy a férfiak imádkozzanak minden helyen, tiszta kezet emelvén föl harag és versengés nélkül. Hasonlatosképpen az asszonyok tisztességes öltözetben szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magukat; nem hajfonatokkal és arannyal vagy gyöngyökkel vagy drága öltözékei, hanem, mint ülik az istenfélelmet valló asszonyokhoz, jócselekedettel." (Szem-, le és hírnök 1899 március 7) {7BC 941.12}   

Kevélység - Sok család romlásának gyökere a hivalkodás szenvedélyes szeretete. Férfiak és nők szőnek és terveznek, hogy anyagiakra tegyenek szert gazdagabbnak tűnni szomszédaiknál. Még ha sikerül is elkeseredett küzdelmük, mégsem igazán boldogok. Az igazi boldogság az Istennel megbékélt szívből fakad. (1Péter 3:3, 4) (1902,99. kézirat) {7BC 941.13}   

Az erkölcsi érték vonzereje - Az erkölcsi értéknek olyan vonzereje van, mellyel a vagyon és külső szépség nem rendelkezik. A szelíd és csöndes lelkület ékessége értékesebb ajándék Isten szemében. Ezek mellett Tarsis ezüstje és Ofir aranya értéktelen. Salamon mennyasszonya minden ékszerével teljes dicsőségében sem fogható az ilyen nőhöz. (Szemle és hírnök 1878 május) {7BC 942.1}   

8. Mély tisztelet az igazság iránt - Szeressétek egymást testvéri szeretettel, legyetek irgalmasok, kegyesek. Ápoljatok legfőbb tiszteletet a jogosság és igazság iram, másrészt gyűlöljetek mindennemű kegyetlenséget és elnyomást. Azt tegyétek másokkal, amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek. Isten őrizzen, hogy magatokat részesítsétek előnyben más ember kárára. (Szemle és hírnök 1905 április 13) {7BC 942.2}   

18-20. Lásd 1Mózes 6:3 észrevételeit. {7BC 942.3}