× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

7. fejezet

19. (1Mózes 14:18-20; Zsoltár 110:4) Melkisédek rendje szerinti főpap - A főpapot rendkívüli módon tervezte az Úr, hogy Krisztust képviselje, akinek őrök főpappá kell lennie a Melkisédek rendje szerint. A papságnak ez a rendje nem szállt át másra, és nem vált idejét múlttá más rendszer által. (Megváltás: Krisztus első eljövetele 14. oldal) {7BC 930.12}   

22. Lásd 8: 6, 7. kiegészítő megjegyzéseit. {7BC 930.13}   

24-26. Lásd 4:14-16 megvilágítását. {7BC 930.14}   

24-28. Lásd Róma 8:26, 34 hozzászolását. {7BC 930.15}   

25. (9:24; Róma 8:34; 1 Timóteus 2:5; 1Péter 2:24; 1János 2:1; lásd Róma 3:20-31; Zsidók 9:11, 12; 10:19-21 meglátásait) „Eltörlöm bűneiket"- Mit végez most Krisztus a mennyben? Közbenjár értünk. Tevékenysége által a menny küszöbét Isten dicsősége ragyogja be, mely mindenkire ráragyog, aki kitárja lelkének mennyre nyíló ablakait. Amint az őszinte és bűnüket bánó emberek imája fölszáll az égre, Krisztus így szól az Atyához: Eltörlöm bűneiket. Álljanak előtted bűntelenül. 218 Amint elveszi tőlük bűneiket, az igazság és szeretet dicső fényével tölti meg szívüket. (1901,28. kézirat) {7BC 930.16}   

(8:1,2; 2Péter 1:10; Jelenések 8:3,4) Kiválasztásunk föltételei - (7:25) Szeplőtlen életével, engedelmességével és a Kálvária keresztjén elszenvedett halálával Krisztus közbejárt az elveszett emberért. Üdvösségünk parancsnoka most nem csupán kérelmezőként jár közben értünk, hanem hódítóként, győzelmére hivatkozva Áldozata teljes értékű, s most közbenjárónkként végzi vállak munkáját, Isten előtt tartva szeplőtlen érdemeinek füstölőjét, valamim népének könyörgések, bűnvallomásait és hálaadásait. Igazságossága, jó illatától illatosítottan, édes illatként száll fel Istenhez. Az áldozat teljesen elfogadható, kedves, így bocsánat fedezi el az összes bűnöket. Az igazi hívő számára Krisztus valóban a szenthely papja és Isten megbízott eszközein át szól hozzánk. {7BC 930.17}   

Krisztus mindenképpen üdvözíteni tudja azokat, akik hittel hozzá fordulnak. Ha engedik, meg fogja tisztítani őket minden szennytől. De ha ragaszkodnak bűneikhez, nem lehet megmenteni őket; mivel Krisztus igazságossága nem fedez el meg nem bánt bűnöket. Isten kijelentette, hogy akik Megváltójuknak fogadják el Krisztust, mint aki az összes bűnöket is elveszi, azok bocsánatot nyernek. Ezek kiválasztásunk föltételei. Az ember üdvössége attól függ, elfogadja-e hit által, Krisztust. Akik nem fogadják el, elvesztik örök életüket, mert nem veszik igénybe Atya és a Fiú által a pusztuló világ megmentésére rendelt egyedüli eszközöket. (1899, 142. kézirat) {7BC 931.1}   

Krisztus közbenjárásának személyes jellege - Krisztus figyel. Ismeri összes terhünket, veszedelmeinket, nehézségeinket; védelmünkre fölhozott érvekkel tölti meg száját. Közbenjárását minden egyes lélek szükségleteihez szabja, mint Péter esetében... Védőügyvédünk megtölti száját érvekkel, hogy a Sátán kísértéseivel való szembeszegülésre tanítsa megfáradtait, megkísértettéit. Krisztus ismeri az ellenség minden mozdulatát. Ó rendel el eseményeket. (1906, 90. levél) {7BC 931.2}   

25-27 Lásd Róma 8:34 kiegészítő megjegyzéseit {7BC 931.3}   

26. Lásd 9:14 megvilágítását. {7BC 931.4}