× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

5. fejezet

5, 6. (4:15,16; 1 János 2:1) Isten bízta Krisztusra a főpapi tisztet - Krisztus nem maga dicsőítette föl magát, hogy főpap lett. Isten bízta meg öt a papi tiszttel. Példakép kellett lennie az egész emberi család számára. Ő minősítette magát nemcsak az emberiség képviseletére, hanem hogy a védőügyvédje legyen; hogy minden lélek elmondhassa: Barátom van a törvényszéken. A főpap, akit meg lehet érinteni gyöngeségeinkkel. (1897, 101. kézirat) {7BC 930.7}   

7, 8. Lásd 2:18 meglátásait. {7BC 930.8}   

8,9. Lásd 2:10 megvilágítását. {7BC 930.9}   

9-12. Lásd 1Korinthus 3:1,2 értelmezését. {7BC 930.10}