× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

3. fejezet

5,6. Lásd Róma 7:7-9 megjegyzéseit {7BC 905.8}   

8. (János 17:3; Kolossé 1:19; lásd Jelenések 3:1 megvilágítását) Legfőbb tudás - Krisztusban testesül meg minden teljesség. Arra tanít, hogy tekintsünk mindent veszteségnek Urunk Jézus Krisztus ismeretének gazdagságáért. Ez a legfőbb tudomány, melyre bárki eljuthat. Ez minden igaz tudás összessége. „Az az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent és akit elküldtél, Jézus Krisztust". (1907, 125. kézirat) {7BC 905.9}   

8-10. Kegyelem értéke - (8, 9. vers) Igazságossága, melyet. Pál apostol azelőtt nagyra tartott, most már értéktelennek tűnt előtte, hiszen gonoszságnak bizonyult. Mély vágya az volt, „hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét, és szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához." {7BC 905.10}   

Ismerni, megtapasztalni akarta a Megváltó kegyelmének erejét. Megbízott hatalmában, hogy még őt is, aki addig Krisztus egyházát üldözte, meg tudja menteni. Értékelése szerint semmi kincs föl nem ér a Krisztus ismeretének gazdagságával. (1903, 89. kézirat) {7BC 905.11}   

9. Lásd Kolossé 2:10 megjegyzéseit. {7BC 905.12}   

12. Lásd 2Korint. 12:1-4; 2Péter 3:18 megvilágítását. {7BC 905.13}   

12-15. Lásd Jelenések 3:18-21 értelmezését. {7BC 905.14}   

13. Egyet cselekszem - Pál elhívatása sokrétű szolgálatot követelt. Megélhetése megkeresését, sok utazást, gyülekezetek megalapítását, levelek írását a már megalapozott gyülekezetek számára. A sokrétű tevékenysége közepette mégis ezt mondja: „Egyet cselekszem." {7BC 905.15}   

Minden tevékenysége közt egyet tartott állhatatosan szeme előtt, hogy hü maradjon Krisztushoz, aki mikor pedig Pál gyalázattal illette nevét s másokat is gyalázkodásra kényszerített, kinyilatkoztatta magát neki. Élete egyetlen főcélja az volt, hogy annak szerezzen tisztességet és azt szolgálja, akinek neve egykor megvetéssel töltötte el. Egyedüli vágya volt lelkeket nyerni meg Krisztusnak. Zsidó, pogány szembeszállhat vele, üldözheti őt, mégsem téríti el semmi a céljától. (1904, 107. levél) {7BC 905.16}