× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

1. fejezet

1, 2. (4:6-9) Második Timóteus - Ezt a levelet Pál Timóteusnak írta, aki az efézusi gyülekezet első püspöke lett, miután Pált másodszor is Néró elé vitték, hogy életével tegyen bizonyságot hite mellett. Pál följegyezte próbáit, melyeket a hittől elfordult emberek miatt szenvedett el. Pál szavainak bátorítani kellene szívünket, mikor mi is ilyen helyzetbe kerülünk. (Advent szemle és szombat hírnök 1907 július 18) {7BC 916.9}   

Pál és Timóteus szeretete - Az apostol beszéde sok barátot szerzett számára. Magasrangú személyek látogatták őt, akik többre becsülték áldását, mint a világ császárának kedvezését. Mégis volt valaki, akinek a szeretetére és jelenlétére vágyott utolsó, nehéz napjaiban. Ez a barát Timóteus volt, akire az efézusi gyülekezet ápolását bízta, akit ezért maga mögött hagyott, mikor utolsó útjára Rómába indult. {7BC 916.10}   

A Pál és Timóteus egymás iránti szeretete Timóteus megtérésével kezdődött. Ez a kapocs egyre erősödött, amint megosztották reményeiket, veszedelmeiket, s a hittérítő tevékenység fáradságos munkáját, mígcsak egynek nem tűntek. Kor és jellembeli különbözőségük csak mélyítette szeretetüket. Pál lelkes, izzó, legyőzhetetlen .lelkületére enyhülést és megnyugvást talált Timóteus szelíd, engedékeny, visszahúzódóbb viselkedésében. Az apostol életében sok-sok sötét órát megvidámított kipróbált barátjának hűséges szolgálata és gyöngéd szeretete. Ami Melanchton volt Luther számára, ami egy fiú lehet szeretett és tisztelt apa számára, az volt az ifjú Timóteus a kipróbált és magános Pál számára. (Ifjúsági nevelő 1902 július 10) {7BC 917.1}   

9. Lásd Lukács 17:10; Efézus 2:8,9. fejtegetését. {7BC 917.2}   

10. Lásd Zsidók 2:14 értelmezését. {7BC 917.3}   

12. Egészséges vallásos tapasztalat - „Tudom, kinek hittem." Pál nem él kétségek fellege alatt, botorkálva keresve útját a bizonytalanság ködében, sötétjében, nehézségekről és megpróbáltatásokról panaszkodva, örömének hangja reménység és bátorság erejével zeng végig a korokon napjainkig. Pálnak egészséges vallásos élete volt. Krisztus szeretete volt csodálatának tárgya s a serkentő erő, mely igazgatta őt. (Szemle és hírnök 1885 szeptember 8) {7BC 917.4}