× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

6. fejezet

10. Lásd Máté 26:14-16 észrevételét. {7BC 916.4}   

12. (Lásd Galata 5:6 megjegyzései) Drága ígéretek- „Nyerd el az örök életet." Jöjj hittel Jézushoz. Kérjetek és adatik nektek. A bűnbánónak bocsánatot ígér, a hívőnek megigazulást, a mindhalálig hűnek az élet koronáját. (1895, 33. levél) {7BC 916.5}   

19. Lásd 2Korintus 9:6 észrevételeit. {7BC 916.6}   

20. (Kolossé 2:8; lásd 1János 2:18 megvilágítását) A tudomány és vallás fényt vetnek egymásra - Isten mindennek alapja. Minden igaz tudomány összhangban áll Isten alkotásaival, minden igaz nevelés és művelődés Isten kormánya iránti engedelmességre vezet. A tudomány új csodákat tár szemünk elé; magasra szárnyal és új mélységeket fedez föl; de semmit sem hoz, ami ellenkezne az isteni kinyilatkoztatással. Tudatlanság, a tudományra hivatkozva, hamis nézeteket támogathat Isten felől. Az írott ige és a természet könyve nem ellenkeznek egymással, hanem egyik a másikra vet fényt. A természet, helyesen értelmezve, megismertet minket Istennel és az Úr jellemével, mivel valamelyest megtanítanak a bölcs és jóakaratú törvényekre, melyeken keresztül munkálkodik. (Idők jelei, 1884. március 20) {7BC 916.7}   

A hamis tudomány álokoskodása - Folytonosan őrizkednünk kell a földtan és a hamis néven tudománynak nevezett más ágak álokoskodásától, melyekben az igazság morzsája sincs meg. Gondosan meg kell rostálnunk a nagy emberek elméleteit a hiteden gondolatok legapróbb nyomától. Iskoláinkban a tanítók által elhintett legparányibb mag, ha a tanulók beveszik, a hitetlenség aratását hozzák. Az ember tulajdonában levő minden ragyogó szellemi képességet az Úr adta s ezeket az ö szolgálatára kellene szentelni. (Szemle 1898 március 1) {7BC 916.8}   

***** {7BC 916}