× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

5. fejezet

13. Lásd 2Mózes 31:1-6 kiegészítő megjegyzéseit. {7BC 916.2}   

24, 25. (Jelenések 20:12,13.) Bűntől való szabadulás - Némely ember bűne előre föltárt, bevallott és elhagyott. Ezek a bűnök előttük mennek az ítéletre. Ilyenek neve mellé megbocsátottat írnak. Mások bűne ellenben követi őket. Mivel nem hagyták el bűneiket bűnbánattal és bűnvallomással, benn maradnak a menny könyveiben,.(1890, l/a. kézirat) {7BC 916.3}