× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

8. fejezet

4. Lásd 18:2 kiegészítő megjegyzéseit. {6BC 1056.11}   

9-24. (2 Péter 1:14,15) Pál és Péter Rómában vértanúk - Pál és Péter apostol sok éven át egymástól messze távol fáradoztak, mivel Pál hivatása az örömüzenetnek a pogányokhoz való eljuttatása volt, Péter viszont leginkább a zsidókéit fáradozott. Isten gondviselése folytán mindketten a világ fővárosában hordozták bizonyságtételüket. Itt ontották vérüket, a szentek és vértanúk roppant aratásának magvetéseként. {6BC 1056.12}   

Pál második fogsága idején Pétert is elfogták és bebörtönözték. Buzgalma és eredményessége, hogy leleplezze Simon varázsló cselszövéseit és vereséget mérjen rá különösen nemkívánatossá tették öt a hatóságok előtt. Simon azért követte Pétert Rómába, hogy ellenezze és akadályozza az örömüzenet munkáját. Néró hitt a varázslásban és Simont pártfogolta. Nagyon haragudott hát az apostolra, így elrendelte elfogatását. (L. P. 328.) {6BC 1056.13}   

27. Az engedelmesség példája - Mikor Isten rámutatott Fülöp feladatára, a tanítvány nem mondta, hogy az Úr nem gondolja ezt komolyan, hanem fölkelt és elment. Már megtanult engedelmeskedni Isten akaratának. Megértette, hogy mindenki becses Isten szemében, és angyalt küld, hogy a világosságot keresőket olyanokkal hozza össze, akik segíteni tudnak nekik. {6BC 1057.1}   

Ma is, mint akkor, angyalok várják, hogy embertársaikhoz vezessék az embereket....Fülöp és az etiópiai esetével az Úr megmondja, mire szólítja népét. (Szemle és hírnök 1911 március 2) {6BC 1057.2}