× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

1. fejezet

6-7. Bajok Galáciában - Csaknem minden gyülekezetben voltak héber születésű tagok. A zsidó tanítók könnyen hozzáférkőzhettek ezekhez, s rajtuk keresztül megvetették lábukat a gyülekezetetekben. A Szentírásból lehetetlen volt megdönteni a Pál által tanított hittételeket, ezért a legalantasabb lépéshez folyamodtak, hogy ellensúlyozzák Pál befolyását, gyöngítsék tekintélyét. Kijelentették, hogy Pál nem volt Krisztus tanítványa s nem kapott tőle megbízatást; mégis homlokegyenest ellenkező hittételeket mert hirdetni, mint Péter, Jakab és a többi apostolok hirdetnek. A júdaisták küldötteinek így sikerült sok kereszténységre áttértet elidegeníteni az örömüzenet tanítójától. Eddig eljutva rávették őket, hogy térjenek vissza a szertartástörvény megtartásához, mim üdvösséghez elengedhetetlenhez. A Krisztusba vetett bitnek és a tízparancs megtartásának viszont alig tulajdonítottak jelentőséget. Szakadás, eretnekség s érzékiség hódított gyors ütemben terjedt a galata hívők közt. {6BC 1108.1}   

Pál szíve megrendült, mikor látta a gyülekezeteket gyors pusztulással fenyegető gonoszságot. Azonnal írt a galatáknak, leleplezve hamis elméletüket és szigorúan megróva a hittől elpártoltakat. (Pál élete 188) {6BC 1108.2}   

17,18. Lásd Cselekedetek 9:25-27 megjegyzéseit. {6BC 1108.3}