× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

10. fejezet

1,7,8. Lásd Cselekedet 18:1-3 magyarázatát. {6BC 1105.3}   

4. Lásd 1Korintus 3:9 hozzászólását. {6BC 1105.4}   

5. (Kolossé 3:10) Minden képesség tükrözze az isteni gondolkodást - Csodálatos volt Istentől, hogy embert, értelmet teremtett. Isten dicsőségének kell megnyilatkoznia az embernek Isten képmására való teremtésében és megváltásában. Isten úgy teremtette az embert, hogy minden képessége, adottsága az isteni értelem képessége legyen. Az Úr Jézus lényünk, valamint megváltásunk szerzője, s minden mennybe belépni kívánó ember Isten jellemének megfelelő jellemet alakit ki. Csakis az élhet Istennel a szent mennyben, aki az ő képmását viseli. Akiket ő megvált, előbb győzniük kell; emelkedetté, tisztává, Krisztussal eggyé válniuk. (1895, 55. levél) {6BC 1105.5}   

Isten minden nemes gondolat szerzője - Gondoljuk meg mint tekinti Isten a teremtményeit. Ő formálta az ember értelmét. Egyetlen nemes gondolatunk sincs, mely ne tőle származna. Ismeri agyunk összes titokzatos működését, hiszen ő alkotta. Isten látja, hogy a bűn elaljasította, lezüllesztette az embert, mégis szánakozva tekint rá, mert tudja, hogy az ördög tartja őt hatalmában. (1899, 56. kézirat) {6BC 1105.6}   

A szellemi képesség - A megnemesített, megtisztított, menny-irányítottá értelem az egyetemes erő Isten országának építéséhez. A megromlott szellemi képességnek pontosan ellenkező a hatása. Megrontja az emberi adottságot, melyet pedig kölcsön kaptunk, hogy a jóért való fáradozás által gyarapítsuk. A romlott szellemi képesség félrevezet és elpusztít. Isten elég adottságban részesített, hogy az embert bölccsé és alkalmassá tegye őt, hogy előre vigye, hogy erőteljesen és vonzó méltósággal képviselje az Úr csodás műveit az őt szeretők és a parancsolatainak engedelmeskedők előtt. (1900, 63. kézirat) {6BC 1105.7}   

Kinek engedjük át? - Sátán nem érintheti az értelmet vagy szellemi képességet, hacsak át nem engedjük neki. (1893, 17. kézirat) {6BC 1105.8}   

Az ördög fölhasználja értelmünket, ha átadjuk neki. (1893,2. kézirat) {6BC 1105.9}