× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

5. fejezet

1-11. Az eskük és ígéretek szent volta – Népünkre benyomást kell tenni az eskük és ígéretek szentségéről. Az ilyen ígéreteket általában kevésbé kötelezőnek tartják, mint az embernek adott hitellevelet. Dehát kevésbé kötelező-e az ígéret, csak mert Istennek tették? Mivel nincs rá szakkifejezés s nem lehet törvénnyel kényszeríteni megtartását, a keresztény semmibe vegye a kötelezettséget, melyre szavát adta? Nincs olyan törvényes kötvény vagy elismervény, mely kötelezőbb lenne, mint az Isten ügyének tett ígéret. (Szemle 1893 május 23) {6BC 1056.6}   

29. Mit mond Isten? - Ne kérdezzük, mik az emberi szokások, vagy a világ bevett szokása. Ne kérdjük, mit tegyünk, hogy kivívjuk az emberek helyeslését, vagy mit 'tekint helyesnek a világ. Minden lélek számára az az igen fontos kérdés, hogy Isten mit mond. Olvassuk az igét és engedelmeskedjünk neki, jottát sem térve el követelményeitől, tekintet nélkül az emberi hagyományokra és törvényekre. (Szemle és hírnök 1895 október 1) {6BC 1056.7}   

31. (Róma 2:4) Bűnbánat Krisztus ajándéka -(31 vers) A bűnbánat ugyanúgy Krisztus ajándéka, mint a bűnbocsánat, s csak az olyan szívben található meg, ahol Krisztus munkálkodik. Nem tudjuk megbánni bűneinket anélkül, hogy Krisztus Lelke föl ne rázná lelkiismeretünket, amint Krisztus nélkül bűnbocsánatot sem nyerhetünk. Krisztus vonzza a bűnöst a kereszten kinyilvánított szeretetével, mely meglágyítja a szívet, mély benyomást tesz gondolkodására; alázatra és bűnbánatra késztet. (Szemle és hírnök 1890 április 1) {6BC 1056.8}