× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

12. fejezet

4-6, 12. (Efézus 4:4-13) Minden tag fáradozzék kijelölt helyén - (4-6, 12) A szőlőnek számos vesszeje van, s bár a vesszők különbözők, mégsem civakodnak. Egység él a különbözőségben. Az ágak mind egy forrásból nyerik táplálékukat. Ez a Krisztus követői egységének ábrázolása. Különféle föladatuk ellenére is egyetlen fővel rendelkeznek. Ugyanaz a Lélek munkálkodik általuk más-más módon. Ez összecsendülő tevékenység, bár? a ajándékok különbözők. Kiviláglik ebből, hogy aki valóban egy Krisztussal, sohasem viselkedik úgy, mintha egymagában teljes egész lenne... {6BC 1090.11}   

A gyülekezet tökéletesítése nem attól függ, hogy minden tag teljesen egyformára alakul. Isten valamennyit fölszólítja, töltse be helyét s végezze a rábízott föladatot a neki adott képesség szerint. (1901,19. levél) {6BC 1090.12}   

Kívülről tanuljuk meg - Első Korintus tizenkettedik és tizenharmadik fejezetét tanuljuk meg kívülről, írjuk be szívünkbe és gondolkodásunkba. Az Úr, szolgája Pál által elénk tárja ezeket megfontolásra s akiknek előjoga gyülekezetbe járni, értelmesen egyek lesznek. A tagokból álló test Isten egyházát jelképezi s a tagok egymáshoz való kapcsolatát viszonyát melyet fönn kell tartaniuk (1898, 82. kézirat) {6BC 1090.13}   

27. Lásd Zsidók 8:1,2 megjegyzéseit. {6BC 1091.1}