× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

6. fejezet

19, 20. Isten tart igényt a szív trónjára - Isten megvásárolt bennünket s minden szívben királyi székre tart igényt. Gondolkodásunkat, testünket neki kell alávetnünk, s bűnös szokásainkat és étvágyainkat a lélek magasabb igényeinek rendelnünk alá. Ebben nem támaszkodhatunk magunkra. Nem követhetjük biztonságosan elgondolásainkat. A Szentléleknek kell megújítani, megszentelnie bennünket. Isten szolgálatában nem szabad félmunkát végeznünk. (Rendkívüli bizonyságtételek A sorozat 7 .szám 30 oldal) {6BC 1088.5}   

20. Lásd: 2Mózes 16:3; 2Péter 1:10 megjegyzéseit. {6BC 1088.6}