× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

16. fejezet

25. (Efézus 3:9-11; Kolossé 1:2647; Lásd 2Korintus 12:1-4 megjegyzéseit). Isten örök szándékai - sten az ég és a föld megteremtésé előtt előre ismerte a jövő eseményeit. Nem a körülményekhez szabta szándékait, hanem hagyta, hogy az ügyek kialakuljanak, kifejlődjenek. Nem ö állított elő helyzeteket, hanem előre tudta, hogy elő fognak állni. Az örök időktől elrejtett titok az a terv volt, melyet a menny értelmes lényei elpártolása esetén munkába állítanak Az örökkévaló szándékokban áldozatot készített elő, hogy megtegye, amit Isten megtett a bukott emberiségért. (Idők jelei 1897 március 25) {6BC 1082.3}   

(1Mózes 3:15; Efézus 3:9-11; Kolossé 1:26,27; lásd Jeremiás 23:8 megjegyzését) Öröktől elrejtett titok - Titok a Krisztus testté válása. Az istenségnek az emberrel való egyesülése valóban örök időktől fogva Istennel elrejtett titok. Az Úr örök csöndben tartotta, és első ízben Édenben jelentette ki ezt azzal a jövendöléssel, hogy az asszony magva a kígyó fejére tapos, az pedig annak sarkát mardossa. {6BC 1082.4}   

Krisztus földre jöttekor egyik föladata az volt, hogy a világ elé tárja ezt az Isten által az ember teremtése előtti időktől, öröktől fogva elhallgatott titkot, s azt, hogy ebben milyen részt kellett Krisztusnak magára vállalnia, mikor a földre jött. Ezt a csodálatos titkot, Krisztus testté válását és engesztelés-végzését kell hirdetni Ádám minden gyermekének... Szenvedése teljesen eleget tett Isten törvénye követelésének. (Idők jelei 1912 január 30) {6BC 1082.5}   

(1Timóteus 3:6). Titkok titka - Krisztus emberré válása a titkok titka. (1904, 276. levél) {6BC 1082.6}   

***** {6BC 1082}