× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

13. fejezet

1. Isten minden nemzet uralkodója - Kit tekintsünk hát minden nemzet uralkodójának? A mindenható Istent. Minden király, uralkodó és nemzet az ő uralkodása és kormányzása alatt áll. (1903, 119. kézirat) {6BC 1081.7}   

1-7. Az uralkodók Isten szolgái - A zsarnok uralkodók és hamis bírók létezése az egyik legsiralmasabb tény e földön. Elfelejtik, hogy a mindent tudó Isten hatalma alatt állnak, s hogy ő minden kormányzó, fejedelem, uralkodó és király fölött áll. {6BC 1081.8}   

Az uralkodók Isten szolgái s az Úr inasaiként kellene szolgálniuk. Az ő javukra is van, ha hűségesen követik az így szól az Úr-t, ha megtartják az Úr törvényeit, igazságot és ítéletet cselekedve. Részrehajlás és tetetés nélkül gyakorolják hatalmukat, ne legyenek megvesztegethetők, vessék meg a lepénzelést, álljanak erkölcsi függetlenségben és méltóságban Isten előtt. Ne hunyjanak szemet, ne játszanak össze semmi becstelen, igazságtalan tettel. Ne kövessenek el aljas, igazságtalan cselekedetet, s másokat se támogassanak elnyomó tetteikben. Bölcs uralkodók nem engedik elnyomni a népet, azok irigysége miatt, akik semmibe veszik Isten törvényét... Mindenki tartsa szem előtt az örökkévalóságot, ne viselkedjenek úgy, hogy Isten ne hagyhassa jóvá ítéletüket a mennyei bíróságon. (Szemle és hírnök 1895 október 1) {6BC 1081.9}   

14. Ne legyen kétséges jámborság - Az őszinte keresztényeknél nincs habozás, kétséges istenfélelem. Ők magukra öltötték az Úr Jézus Krisztust s nem a kívánságokra táplálják a testet. Szüntelen Jézusra tekintenek, az ő parancsait várva, amint a szolga tekint urára, vagy a szolgálólány az úrnőjére. Bárhová vezet Isten gondviselése, indulásra készen állnak. Nem tulajdonítanak maguknak dicsőséget. Semmit sem neveznek magukénak - műveltséget, tehetséget, javaikat - hanem csak Isten sokrétű kegyelme intézőinek és az egyház szolgáinak Krisztus szerelméért. Az Úr hírnökei ők, világosság a sötétség közepette. Szívük Krisztus szívével dobban együtt. (1890, l/a. kézirat) {6BC 1081.10}