× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

11. fejezet

A zsidókkal is törődjünk - Különös bölcsességgel keli végeznünk a 11. fejezetben leírt zsidókért való fáradozást. Nem szabad elhanyagolnunk ezt a kötelességet. Bölcsen és igazságosságban meg kell tisztítanunk a király országútját. Adjunk meg minden lehetőséget a zsidóknak, hogy a világosságra jöjjenek.(1910. 96. levél) {6BC 1079.3}   

4-6. (Efézus 1:4,5,11; 1 Péter 1:2; 2Péter 1:10) A kiválasztás föltételei - Ha eleget teszünk az Úr föltételeinek, biztosítjuk üdvösségre való kiválasztásunkat. A parancsolatai iránti tökéletes engedelmesség a bizonyíték, hogy szeretjük Istent és nem keményedtünk meg a bűnökben. {6BC 1079.4}   

Krisztusnak minden korszakban van gyülekezete. Azok is gyülekezetében vannak, akiket nem tett jobbá ez a kapcsolatuk. Ok maguk szegik meg kiválasztásuk föltételeit. Az Isten parancsolatai iránti engedelmesség ad jogot gyülekezete előjogaihoz (1898, 166 kézirat) {6BC 1079.5}   

5. (János 15:4) Egyedüli kiválasztás - (János 15. 4) Ezek az igazság legdrágább ékkövei minden egyesünk számára Ez az egyedüli kiválasztás a Bibliában. Úgy bizonyítod magadat Krisztus által kiválasztottnak, ha hűséges vagy, es Isten által választottnak, ha megmaradsz a tőkében. (1894, 43. kézirat) {6BC 1079.6}   

6. (Jób 11:7; 1Korintus 2:7-14; lásd Jób 38; 1 Korintus 13:12. megjegyzéseit) Képességeink határa - Valamennyiünk előjoga és kötelessége használni szellemi képességeinket, ameddig véges képességeink, elérnek Az emberi képességeknek határa van. Még a legjobb szellemi képességgel is lehetetlen sok mindem megmagyarázni, vagy a legmélyrehatóbb értelemmel fölismerni. Bölcselet nem tudja meghatározni Isten útjait, tetteit; értelmünk nem képes lemérni a végtelent. {6BC 1079.7}   

Az Úr a forrása minden bölcsességnek, minden igazságnak, minden tudásnak Az Istentől jövő bölcsesség által az ember magas célokat érhet el, de akkor is olyan végtelenség nyúlik ezen túl, mely majd az örökkévalóságon át a szemek tanulmányának és örömének tárgya lesz. Annak a végtelenségnek az ember most csupán a határait közelítheti meg s szárnyra eresztheti képzeletét. A véges ember nem tudja fölmérni Isten mélységes dolgait; hiszen a lelki dolgokat lelkileg lehet megértem Az ember értelme nem foghatja föl Isten bölcsességét és hatalmát. (Szemle és hírnök 1896 december 29) {6BC 1079.8}   

(János 17:3) A találgatások elkerülése Isten keresésében - Emberi képesség és embert találgatás már megkísérelte kikutatni Istent. Ám a találgatás csupán találgatásnak bizonyult. Az ember nem találja meg kutatással Istent. Nem ez az ember szerepe. Amit az ember megtudhat, amit szükséges tudnia Istenről, azt az Úr már kijelentette igéjében és a nagy tanító, fia élete által. {6BC 1079.9}   

Az ember ne feledje, hogy uralkodója van a mennyben, Istene, aki nem hagy gúnyt űzni magából. Aki megfeszíti szellemi képességét, hogy fölmagasztalja magát s leírja Istent, rá fog jönni, hogy jobb lett volna szerény kérelmezőkém állnia Isten előtt, tévelygő embernek ismerve el magát. {6BC 1079.10}   

Az ember nem képes megérteni Istent Az Úr útjai és művei kikutathatatlanok. Amennyit kijelentett magáról igéjében, arról beszélhetünk, ezen kívül azonban szóljunk így: Isten vagy és kikutathatatlanok az útjaid. {6BC 1079.11}   

Istennek és Krisztusnak van olyan ismerete, melyre elengedhetetlenül szükségünk van. ha üdvözülni akarunk. „Az az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedüli igaz istent és akit elküldtél. Jézus Krisztust." {6BC 1079.12}   

A kérdés, melyet tanulmányoznunk kell: Mi az igazság - a mi időnknek szóló igazság, melyet ápolnunk, szeretnünk, tisztelnünk kell; melynek engedelmeskednünk kell. A tudomány hívei vereséget szenvedtek és elcsüggedtek erőlködésükben, hogy kikutassák Istent. Kutatás helyett ezt kellene kérdeznünk Mi az igazság? (1903,124. kézirat) {6BC 1079.13}