× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

4. fejezet

3-5. (3:28; 5:1; Efézus 2:8) A hit megragadja Krisztus igazságosságát - Az Atya jónak látta, hogy a hit föltételével ígérje a bűnösök bocsánatát. Nem mintha a hitben bármi erény lenne, mellyel az üdvösséget kiérdemeljük, hanem mert a hit tudja megragadni Krisztus érdemeit - a gyógyírt, melyről az Úr gondoskodott a bűnre. A bűnös törvényszegése és hitehagyása helyett a hit Krisztus tökéletes engedelmességét állítja előtérbe. Mikor a bűnös elhiszi, hogy Krisztus a személyes megváltója, akkor Isten a biztos ígéretei által megbocsátja bűneit és ingyen megigazulttá teszi. A bűnbánó megérti, hogy azért részesül megigazulásban, mert Krisztus,' aki a helyettese és kezese, meghalt érte; ő az engesztelése és megigazulása. {6BC 1073.7}   

„Ábrahám pedig hitt az Istennek és tulajdoníttaték az őneki igazságul. Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdoníttatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Ellenben, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdoníttatik neki igazságul." Ez az, igazságosság, igaz élet, krisztusi jellem nem más, mint a törvény iránti engedelmesség. A törvény megköveteli az igazságosságot, igaz életet s a bűnös tartozik ezzel, a törvénynek; ő azonban képtelen ennek eleget tenni. Egyedül hit által juthat el az igazságosságra. Hit áltál hozhatja Isten elé Krisztus érdemeit, az Úr pedig Fia engedelmességét a bűnös javára írja. Az ember tökéletlensége helyett Krisztus igazságosságát, szent életét fogadja el. Isten elfogadja őt, megbocsát neki; megigazulttá teszi a bűnbánó, hívő lelket. Úgy bánik vele, mintha igaz lenne, úgy szereti, mint Fiát szereti, így tudja be igazságosságnak a hitet. (Szemle és hírnök 1890 november 4) {6BC 1073.8}