× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

2. fejezet

4. (Cselekedetek 5:31) Bűnbánat a Lélek első gyümölcse - A bűnbánat a Szemlélek munkálkodásának legelső gyümölcse. Az egyeden folyamat, mellyel a mennyei tisztaság Krisztus képmását tükrözi vissza megváltott alattvalóiban. Krisztusban lakozik az egész teljesség. A vele összhangban nem álló tudás értéktelen. Az igaz tudás viszont arra tanít, hogy mindent veszteségnek tekintsünk Urunk Jézus Krisztus ismeretének gazdagságáért. Ez az ismeret a legmagasabb műveltség melyre eljuthatunk. (1905, 28. kézirat) {6BC 1068.6}   

(János 14:26.) Igazságok az Ó és Újszövetségből -A bűnbánatra való késztetéskor a Szentléleknek nem új igazságok kinyilatkoztatása a föladata, hanem azokat a Krisztus által és az Ó és Újszövetségben közölt értékes tanításokat tárni az ember elé és ébreszteni ezzel a lelkiismeretét. (1900, 32. kézirat) {6BC 1068.7}   

6. Lásd Galata 6:7, 8. kiegészítő megjegyzését. {6BC 1069.1}   

24-29. Lásd Cselekedetek 15:1,5 fejtegetését. {6BC 1069.2}