× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

26. fejezet

9. Lásd 9:1-4 értelmezését. {6BC 1066.7}   

9-16. Lásd 22:5-16 hozzászólását. {6BC 1066.8}   

11. Lásd 9:1,2 fejtegetését. {6BC 1066.9}   

26-28. Agrippa gondolatai? - Agrippa gondolatai visszatértek-e családja, múlt történelmére, s az az ellen tett meddő erőfeszítéseikre, akiről Pál prédikált? Gondolt-e dédapjára és a Betlehemi kisdedek vérfürdőjére? Vagy nagybátyjára, Antipásra - keresztelő János meggyilkolására? Vagy apjára, első Agrippára, és Jakab apostol vértanúhalálára? Az előd-királyokat utolérő szerencsétlenségekben fölismerete-e Isten helytelenítését, mikor bűntetteket követtek el szolgái ellen? A pompa és fényűzés eszébe juttatták-e, hogy az apja, nálánál hatalmasabb uralkodó, ebben az udvarban állt csillogó öltözékében, miközben a nép istenkét tekintette őt? Elfelejtetté-e, hogy még mielőtt a rajongó kiáltások elhangzottak volna, gyors és borzalmas bosszúállás érte utol apját, a dicsszomjas királyt? Ezek villantak át Agrippa emlékezetén. Hiúságát mégis legyezgette a ragyogó jelenet. Kevélysége és önhittsége száműzött minden nemes gondolatot. (Pál élete 255) {6BC 1066.10}