× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

20. fejezet

17-35. (18:1-3; 1Thesszalonika 2:9; 2Thesszaloni-ka 3:8) Sokoldalú igehirdető - Pál kérges keze, amint megmutatta a népnek, tanúskodott róla, hogy senkinek sem tartozott megélhetésével. Ez semmit sem vont le lelkes fölhívásai erejéből, melyek mindenki másnál értelmesebbek és ékesszólóbbak voltak a keresztény igehirdetést művelők közül. {6BC 1064.3}   

A 17-35 versekben kötelességének hűségesen eleget tevő keresztény igehirdető jellemrajzát látjuk. Nem tartjuk kötelezőnek minden igehirdetőre nézve Pál követését. Mégis állítjuk, hogy Pál a legmagasabb rendű finom keresztény ember volt. Példája bizonyítja, hogy a testi munka nem csökkenti az ember tekintélyét, hogy a becsületes mesterségében végzett kétkezi munka nem teszi az embert durvává, közönségessé, udvariatlanná. (Ifjúsági tanító 1901 január 31) {6BC 1064.4}   

30. (2Timóteus 4:3,4; 2Péter 2:1) Fojtsuk el a bizonytalan elméleteket - Az Úrtól nyert világosságból tudom, hogy emberek támadnak és fonák dolgokat, beszélnek. Ilyenek máris tevékenykednek, ki nem jelemért dolgokat szólnak, közönséges ügyekkel állítva egy szintre a szent igazságot. Elbizakodott képzelgéseikből teremtenek vitapontokat, nem pedig az igazságból. Olyan vallásos próbákat találnak majd ki, melyek nem próbák, hogy mikor az igazi vizsga előtérbe kerül, az értéktelen, embercsinálta próbákkal helyezzék egy szintre. Elvárhatjuk, hogy mindem behoznak és a megbízható tanításokkal keverik össze. Nekünk azonban világos, lelki megkülönböztető készséggel, mennyei kenet segítségével kell különbséget tennünk a szent és közönséges közt, amit behoznak, hogy megzavarják a hitet, a megbízható ítélőképességet, és megfosszák értékétől a fontos, jelentős és vizsgát jelentő mai igazságokat... {6BC 1064.5}   

Soha, de soha nem volt olyan idő, mikor az igazság az emberek romlott érvelése miatt többet szenvedett volna a helytelen vitatkozásoktól, lekicsinyléstől, értékétől való megfosztástól, mint a mai, utolsó napokban. Emberek jöttek be sokféle eretnekség-tömegükkel, ezeket állítják Isten szavaként a nép elé. A népet megbűvöli a különös, az újszerű, s nincs bölcs tapasztalatuk, hogy fölismerjék azon elgondolások jellegét, melyeket fontos dolgokként hirdetnek. Pedig ha valamit fontosnak, Isten szavának kiáltanak ki, attól még nem lesz igazság. Nagyon megrója ez a gyülekezetekben az istenfélelem alacsony szintjét! Akik valami eredetit akarnak elővarázsolni, azok új, idegen, fonák dolgokat' hirdetnek, s meggondolás nélkül lépnek előtérbe ezekkel az ingatag elméletekkel, melyeket értékesként szőttek össze, s élet-halál kérdéském hirdetik... {6BC 1064.6}   

Nálunk az igazság, a szilárd igazság az Isten igéjéből. Jobb lenne hát, ha a kitalálásokat és elméleteket bölcsőjükbe fojtanák a melengetés és előtérbe állítás helyett. Isten hangját kijelentett igéjéből, a biztos prófétai beszédből kell hallanunk. Akik magukat állítják be fontosnak, s meglepő dolgokat akarnak cselekedni, jobb lenne, ha észre térnének. (1898, 136/a. levél) {6BC 1064.7}   

(Zsoltár 119: 126-7. 1Timotheus 4:1) Az igazság árulói válnak leggonoszabb üldözővé - Sok úgynevezett kereszténységet tekintenek valódi, hűséges megbízhatóságnak, de csak mert a magukat kereszténynek vallóknak nem kell üldöztetést szenvedniük az igazságért. Majd ha eljön a nap, mikor Isten törvényét érvénytelenné teszik, s á gyülekezetet tüzes próbák rostálják meg, melyeknek meg kell próbálniuk minden embert, akkor a valódinak tartottak nagy része hitető lelkeknek enged és a szent megbízatás árulójává válik. Ők lesznek leggonoszabb üldözőink. „Közületek is romlott dolgokat hirdető emberek támadnak s tanítványokat vonnak el maguk után." Sokan pedig ámító lelkek tanításaira hallgatnak. {6BC 1065.1}   

Akik az Isten Fiának húsán és vérén, vagyis szent igéin éltek, azok hitben mégerősödöttek, meggyökerezettek és megalapozottak lesznek Növekvő bizonyítékot ismernek föl, amiért Isten szavát becsben kell tartaniuk és engedelmeskedniük neki. Dáviddal fogják elmondani: "Megrontották törvényeidet. Inkább szeretem azért parancsolataidat, mint az aranyat, mint a legtisztább aranyat." Míg mások salaknak tekintik ezeket, ezrek kelnek majd föl, ezrek védelmezik a hitet. Akik most kényelmükkel, szórakozásaikkal, élvezeteikkel törődnek, nem állnak majd helyt próbájukon. (Advent szemle és szombat hírnök 1897 június 8) {6BC 1065.2}   

33,34. Lásd 18:1-3 kiegészítő megjegyzéseit. {6BC 1065.3}