× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

19. fejezet

11,12,17. (Lukács 8:46) A csodák nem a vak babona bátorítására vannak - Pál közvetlenül érintkezett Efézus bálványimádó lakosival s Isten hatalma szembeszökőn megnyilvánult általa. Az apostolok nem mindig tudtak csodákat tenni. Az Úr annyiban adta meg szolgáinak ezt a képességet, amennyiben ügyének fejlődése és nevének becsülete megkívánta. Akár Mózesnek és Áronnak a fáraó udvarában, Pálnak is fönn kellett tartania az igazságot a varázslók hazug csodáival szemben. Ezért mostani csodái különböztek az előbbiektől. Amint Krisztus ruhaszegélye gyógyító erőt szerzett annak, aki a hit érintésével gyógyulást keresett, úgy ez alkalommal is ruhadarabok szolgáltak eszközül hívők gyógyítására. „Eltávozának azoktól a betegségek és a gonosz lelkek kimentek belőlük." Ezek a csodák mégsem bátorították a vak babonaságot. Mikor Jézus érezte az asszony érintését, így szólt „Erő ment ki belőlem." így a Szentírás kijelenti, hogy az Úr csodákat tett Pál keze által, s hogy az Úr nevét, nem Pálét érte magasztalás. (Pál élete 135) {6BC 1063.8}   

19. Az elégetett könyvek értéke - Mikor a könyvek elhamvadtak, összeszámolták értéküket, ötvenezer ezüst pénzt számoltak össze, ami tízezer dollárnak felelne meg. (Pál élete 135) . {6BC 1064.1}   

33. Lásd: 2Timoteus 4: 13, 14 fejtegetését: {6BC 1064.2}