× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

16. fejezet

1-3. Lásd 2Timóteus 3:14,15 fejtegetését. {6BC 1062.1}   

14. (2Korintus 8:12) Világosság a készségeseknek - Isten Lelke csakis a megvilágosításra készeket tudja megvilágosítani. Azt olvassuk, hogy Isten megnyitotta Lydia fülét, így figyelmezett Pál beszédeire. Lydia megtérésében Pál része Isten teljes tanácsának s mindannak hirdetése volt, amit Lydiának el kellett fogadnia. Azután a minden kegyelem Istene gyakorolta hatalmát, helyes irányban vezetve Lydiát. Isten és az ember együttmunkálkodott s ez teljes eredménnyel járt. (1900, 150. levél) {6BC 1062.2}