× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

18. fejezet

13. Lásd Máté 26:3 kiegészítő megjegyzéseit. {5BC 1148.5}   

13,14. Lásd Máté 26:57 hozzászólását. {5BC 1148.6}   

14. Lásd János 11: 50, 51 fejtegetését. {5BC 1148.7}   

20, 21. Kétféle módszer - Jézus szembeállítja munkamódszerét vádlói módszerével. A csőcselék segítségével való éjféli elfogás, a kegyetlen gúnyolódás és bántalmazás, mielőtt akár megvádolták vagy elítélték volna - az volt ellenségei módszere. Az ő munkássága ezzel szemben teljesen nyílt volt. Nem volt tanításaiban semmi, amit elrejtett volna. Ezzel megdorgálta álláspontjukat, viselkedésüket, és leleplezte a saddúceusok álszentségét. (1897, 51. kézirat) {5BC 1148.8}   

37. Krisztus az új kinyilatkozás frissességével szólt - Az igazság sohasem gyöngült meg el ajkán, sohasem torzult el kezében a követelményei iránti tökéletes engedelmesség hiánya miatt. „Ezért születtem és ezzel a céllal jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról." Az igazság nagy horderejű elvei az új kinyilatkoztatás üde frissességével peregtek ajkáról. Az igazságot végtelen fontosságához és csodálatos eredményeihez illő komolysággal szólta. (1898.49. kézirat) {5BC 1148.9}   

39, 40. Lásd Máté 27 15-26 megjegyzéseit {5BC 1148.10}